Artykuły z kategorii Izrael i narody świata

Antysemityzm nad naturą

каббалист Михаэль Лайтман Przez cały okres ostatniego wygnania, naród Izraela nie miał świadomości swojej duchowej misji. Nie widzimy takich znaków w wypowiedziach żydowskich filozofów i myślicieli.

Nauka Kabały była w wielkim ukryciu. To był okres przygotowawczy: to więcej, to mniej wewnętrznego czy otaczającego światła, i zgodnie z tym ludzkość ciągnęło to w jedną, to w drugą stronę.

Był to czas, kiedy musieliśmy wyjaśnić swój stosunek do religii, to było sprawdzenie tego, za ile jesteśmy gotowi sprzedać zwykły, ziemski judaizm i wyjść z naszej wiary. Dusza człowieka składa się z czterech poziomów: nieożywionego, roślinnego, zwierzęcego, ludzkiego i wszystkie te stopnie również muszą zostać wyjaśnione.

I dlatego fakt nie dotarł do nauki Kabały i naszej odpowiedzialności wobec ludzkości ujawnienia faktu, że mamy misję wyższą niż zwykłe, tradycyjne wypełnianie przykazań.

Był to okres wyjaśnienia, który trwa do dziś. Do niedawna w Ameryce uważano, że współczesna emancypacja Żydów i asymilacja pomogą im stopić się w społeczeństwo amerykańskie. I naprawdę wydawało się, że udało się to zrobić: prawie nie było presji i jawnego antysemityzmu. Jeśli istniało jakieś odrzucenie, to było bardzo inteligentne i skryte.

Wielu Żydów w Ameryce, tak jak niegdyś w Niemczech myślało, że antysemityzm można wyeliminować poprzez jeszcze większą asymilację ze społeczeństwem amerykańskim, ponieważ problem był spowodowany tym, że Żydzi niewystarczająco stopili się z amerykanami.

Okazuje się, że trzy i pół tysiąca lat temu, w czasach Abrahama, naród Izraela wyszedł ze wszystkich narodów starożytnego Babilonu, a dziś będąc we współczesnym Babilonie, chcemy wrócić i zgubić się wśród wszystkich narodów. Ale to będzie nasz koniec.

Ale nie rozumiemy, że teraz wybór staje się bardziej duchowy. Rzeczywiście z materialnymi różnicami: tradycjami, filozofiami, judaizmem, edukacją nie ma dużych problemów. W dzisiejszym świecie wszyscy są ze sobą wymieszani.

Powstaje jednak pytanie: dlaczego współczesny antysemityzm tak rośnie i rozprzestrzenia się wszędzie, na całym świecie? Nie dotyczy to ani kultury, ani edukacji, ani państwowości – jest to całkowicie nielogiczne, irracjonalne, uniwersalne zjawisko, które jest powyżej natury.

Z porannej lekcji 09.01.2020


Moje myśli na Twitterze, 19.01.20

каббалист Михаэль Лайтман Nowojorski Departament Edukacji rozpoczyna kurs szkolny do walki z antysemityzmem: wiedzieć o trudnej drodze narodu żydowskiego, o ogólnej nienawiści i dyskryminacji wszystkich grup ludności. To są fakty i one nie naprawiają ludzi. Należy poznać naturę człowieka i to jak ją naprawić!

@Michael_Laitman


Moje myśli na Twitterze, 15.01.2015, cz. 2

каббалист Михаэль Лайтман Narody twierdzą, że Żydzi rządzą światem i od nich pochodzi całe zło. Czują się w rękach Żydów, którzy są w stanie zmienić świat.

Po pierwsze Żydzi powinni zostać skorygowani. Przy pomocy Kabały zamienimy nienawiść w miłość i przekażemy ją światu. Tak zmienimy nasz los i los świata.

Naród żydowski powinien poczuć, że poprzez swoje zjednoczenie w dobry sposób zarządza ogromnym systemem świata. Ale, jeśli nie jednoczy się, wówczas sam system obraca się w stronę surowego ich zjednoczenia drogą cierpienia.

@Michael_Laitman


Wewnętrzne koło zamachowe historii

каббалист Михаэль Лайтман W całej historii działają te same siły, powodując te same reakcje. Nowa książka „Żydowski wybór: jedność lub antysemityzm”, pokazuje nam, że zawsze istnieją przyczyny i skutki powodują te same wydarzenia. 

Ta książka powinna zmienić nasze podejście i nauczyć nas postrzegać wszystkie procesy zachodzące w naszym świecie w świetle wyjaśnień Kabały. Problem polega na tym, że nasz naród nie rozumie, co się z nim dzieje. Studiujemy teksty napisane dwa tysiące lat temu, ale przy tym nie wiemy, co się wydarzyło przez te dwa tysiące lat i nie możemy wyciągnąć z tego właściwych wniosków. 

Książka „Żydowski wybór: jedność lub antysemityzm” nie opowiada nam tak po prostu historii antysemityzmu, ale daje podstawę ujawniając przyczynę tego, co się dzieje i wyjaśniając, w jaki sposób możemy zmienić ten proces u jego podstaw. 

Nie tylko naród Izraela, ale również cały świat powinien otrzymać tę wiedzę i otworzyć na toczące się wydarzenia. I dzisiejsze aktualne wydarzenia są spowodowane przez te same siły w narodzie Izraela i całej ludzkości, wewnątrz ogólnego integralnego systemu. 

Istnieje jedno źródło, które ciągnie nas do końca naprawy. Jeśli jesteśmy gotowi dążyć do niego, to poruszamy się „z przyspieszeniem czasu”, drogą światła a jeśli nie, to „w swoim czasie” drogą cierpienia.

To nie jest tak ważne, jacy pojawiają się bohaterowie, i jakie rozgrywają się wydarzenia na tej drodze – ważne jest, że możemy zmienić naturę tego procesu przenosząc go z drogi cierpienia na drogę światła, co będzie dobrem zarówno w oczach Stwórcy, jak i w oczach człowieka.

Istniejemy w naturze, a natura – to niezmienne prawa pochodzące z jednego źródła. W jednym źródle istnieje tylko jedno prawo i musimy je dobrze przestudiować. Wtedy nie będziemy mieli z tym żadnych trudności, tak jak w elektryczności lub matematyce, znając jedną główną zasadę, można wyciągnąć z niej tysiące konsekwencji.

Jedynie należy opanować podstawowe zasady:

1. Świat – to egoistyczne pragnienie.

2. Ale była grupa, która wzniosła się ponad egoizm i dlatego nazwała się „Izrael” (jaszar-kel) – „prosto do Stwórcy”, ponieważ chciała osiągnąć siłę obdarzania, to znaczy wyższą siłę. To determinuje całą historię narodu Izraela.

Antysemityzm ze strony narodów świata przejawia się, dlatego że one nie posiadały nigdy siły obdarzania. Ale również naród Izraela, który osiągnął kiedyś siłę obdarzania, a następnie upadł z tego poziomu i dlatego nienawidzi obdarzania jeszcze bardziej niż narody świata. To właśnie określa dzisiejszy stan.

Istnieje jednak jedna niewielka grupa Bnei Baruch, która próbuje wyjaśnić ludzkości to wszystko. Historia, z dnia na dzień rozgrywa się z ogromną prędkością i musimy nadążać za tym procesem, aby zrozumieć, co się z nami dzieje w tej historii, jakie siły w niej działają, jakie konsekwencje powinny wywołać, a także przekazać to wszystkim.

Od tego zależy nasze wspólne zbawienie, ponieważ świat znajduje się w bardzo niebezpiecznym stanie: i naród Izraela, i narody świata. Baal HaSulam ostrzegał przed możliwością wybuchu III wojny światowej i nie była to przesada. Musimy zdać sobie sprawę, że mamy możliwość uniknąć prawdziwej katastrofy.

* * *

Wszyscy uczyliśmy się historii w szkole i słyszeliśmy o minionych wydarzeniach. Ale teraz studiujemy ich wewnętrzną siłę napędową; dlaczego miało to miejsce, kto wprawiał historię w ruch i w jakim celu, i co możemy zrobić, aby iść razem z historią, z motorem natury, ze Stwórcą. Przecież katastrofy mają miejsce z powodu naszego nieprawidłowego uczestnictwa. To jest to, czego uczy nas historia.

Powiedziano, że „uczynki ojców są znakiem dla synów”, dlatego dzisiaj musimy zbadać, dlaczego postępowaliśmy niewłaściwie i jak moglibyśmy zmienić tę historię, gdybyśmy postąpili inaczej. Możemy zmienić nasze przeznaczenie z korzyścią dla nas, dla całej ludzkości i wyższej siły i dlatego uczymy się tego.

To nie jest takie studiowanie historii jak w szkole, ale zupełnie inne, pomagające zrozumieć, dlaczego zarządzanie w tej formie schodzi z góry i jak prawidłowo na nie reagować. Jeżeli dzisiaj od nas będzie pochodzić nowa, poprawna reakcja, do której zobowiązuje nas natura, to osiągniemy wszystko, co najlepsze.

Cały proces jest już ustalony od początku do końca – istnieje tylko jedna linia mająca na celu doprowadzić całe egoistyczne pragnienie, całą materialną naturę do duchowego, doskonałego, naprawionego poziomu. Z tego staje się już jasne wszystko, co się dzieje.

Jeśli spojrzeć na historyczne punkty zaznaczone na tej drodze, na to, co się wydarzyło, to zobaczymy jak w każdym przypadku niewłaściwa reakcja spowodowała dla nas katastrofalne konsekwencje. 

Wyższa siła natury obraca koło zamachowe historii i względem natury wszyscy jesteśmy równi, i każdy musi osiągnąć ten sam cel czy tego chcemy, czy nie. 

Z porannej lekcji 08.01.2020 


Moje myśli na Twitterze, 06.01.20

каббалист Михаэль ЛайтманWłaśnie rozpowszechnianie metody zjednoczenia pośród narodów świata, powszechny ruch w kierunku wspólnego celu, wyjaśnienie istoty i przyczyny antysemityzmu, jako egoistycznej napędowej siły celu stworzenia – podzieli na dwie części wszystkich, którzy zajmują sie Kabałą…

Łącząc się przyciągamy światło, które powraca do źródła, Chasadim, które rozlewa się między nami – i jesteśmy jak w obłoku miłosierdzia. Wyższe Światło Chochma schodzi, aby nas kierować do przodu, nie wchodzi jak nóż, ponieważ obleka się w Chasadim, i w podobieństwie właściwości odkrywa się nam Stwórca.

Łącząc się przebudzamy miłosierdzie na świecie, światło Chasadim. Światło Chochma, które przychodzi, aby skierować Isra-El i całą ludzkość do naprawy, wchodzi w światło Chasadim, przygotowane przez nas z dołu. Chasadim pochodzi z dołu, a z góry pochodzi światło Chochma. Wszystko zależy od naszego połączenia.

Baal HaSulam wiedział, co się stanie w Niemczech, próbował ocalić Żydów. Oni nie pozwolili mu tego zrobić i zginęli. On nie mógł nic zmienić: daje się pewien czas na wolny wybór, na podjęcie decyzji. Kiedy decyzja zostaje podjęta, władzę przekazuje się sile naprawy drogą cierpień.

Izrael – to my, dążący do Stwórcy.

Tora – to całe wyższe światło, które prowadzi nas i całą ludzkość wokół nas.

Stwórca – to siła, która odkrywa się w centrum grupy, w centrum naszych wysiłków. Rezultat naprawy – to zjednoczenie wszystkich stworzeń i odkrycie w nich Stwórcy.

Znajdując się w środkowej linii, poprawnie obracamy ster statku, który zawsze powinien być zorientowany na centralny punkt: jedność Ja – My (dziesiątka, całe BB) – Ludzkość jako jedna całość. Wtedy w nas odkryje się jedna jedyna siła światła – Stwórca.

Sterować sterem – to dążyć do środkowej linii, aby „wszystkie przestępstwa” z lewej strony zostały „pokryte miłością” z prawej strony. Pośrodku utworzy się środkowa linia. Nie niszczymy lewej linii, tych, którzy są przeciwko. Patrzymy jak krytyka budzi tych, którzy są „za“, pomagając dokonać właściwych kalkulacji.

Statek ludzkości będzie przechylał się to na lewo, to na prawo.

I jeśli przy pomocy naszych wysiłków uda nam się obrócić sterem, to ten ogromny statek pójdzie w prawidłowym kierunku. Na tym polega nasza praca – należy poczuć odpowiedzialność i dowodzić procesem naprawy.

Nikt nie może zrealizować swojej naprawy i samodzielnie osiągnąć cel. Ale jeśli działamy razem, jak radzą Rabasz i Baal HaSulam, przed nami odkrywa się droga. Poruszając sie naprzód, jesteśmy rzucani to w lewą, to w prawą linię. Jednak musimy budować nasz postęp w środkowej linii.

Nikt nie ma protekcji z góry, ale istnieje przywilej – możliwość włączenia się w proces naprawy, wyjaśnienia wszystkich „za“ i „przeciw“ tego procesu, ale poruszać się świadomie, za własną zgodą. A zgoda zawsze pochodzi z niezgody, jak odkrycie światła z ciemności.

@Michael_Laitman


„Judejczycy“ i „Izraelici“

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Baal HaTurim (Jakub ben Aszer) napisał, że nazwa „Judejczyk” („jehudi”) pochodzi od słowa „jehud” – „jedność”. To oznacza, że jest to człowiek, który dąży do jedności z Wyższą Siłą.

A czasami Judejczycy nazywani są „Izraelitami” („Israel”), co oznacza „prosto do Stwórcy”. Jaka jest różnica?

Odpowiedź: Israel – to właściwość ukierunkowana na cel. A cel osiąga się poprzez zebranie i połączenie wszystkich części wspólnej duszy. I dlatego nazywa się to „jehudi”.

Pytanie: To znaczy, że cały ten system stanowi gigantyczną jedność wszystkich jego części?

Odpowiedź: Powinien stanowić. Musimy je połączyć.

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 28.01.2019


Moje myśli na Twitterze, 13.12.19

каббалист Михаэль Лайтман W miejsce antysemityzmu pojawi się znowu podziw i napełnienie, które rozprzestrzeni się przez naród żydowski na całą ludzkość, zmieniając nastroje antysemickie w ich przeciwieństwo: wsparcie, szacunek i wzajemny entuzjazm. 

Rolą narodu Izraela jest połączenie i przekazanie ludzkości metody połączenia. Brakuje im świadomości swojej szlachetnej roli i wysokości swojej odpowiedzialności wobec świata. Kiedy Żydzi zjednoczą się i będą rozpowszechniać jedność na całym świecie, antysemityzm, bojkoty i oskarżenia ustaną. 

W miarę wzrostu egoizmu rośnie napięcie między egoizmem i punktem w sercu, to znaczy w człowieku narasta wrogość i nienawiść do Żydów. Wewnętrzna relacja między punktem w sercu i sercem odbija się na zewnątrz w relacji między Izraelem a narodami świata. 

Iskra – „punkt w sercu” – jest w każdym człowieku na świecie i pochodzi od jednej duszy (Adama), ale bardziej widoczna jest wśród Żydów. Serce – to przejaw miłości własnej lub egoizm, a punkt w sercu – to iskra dążąca do miłości do innych.

Baal HaSulam pisze, że „w każdym człowieku, nawet świeckim istnieje pewna Iskra wymagająca jedności ze Stwórcą. Budzi ona człowieka do poznania Stwórcy lub Jego zaprzeczenia – i jak pisze Baal HaSulam, to jest jedno i to samo. 

– Dlaczego Żydzi w Izraelu i za granicą identyfikują się z tymi, którzy nie wyrażają zgody na ich dom?

– Żydzi próbują uwolnić się od spełnienia swego przeznaczenia bycia „światłem dla narodów”, szukając sposobów wymazania, ukrycia swoich korzeni. Jednak zgodnie z nauką Kabały ich duchowy korzeń jest wieczny.

– Jaka jest granica między krytyką Izraela a antysyjonizmem?

– Krytyka może być, ale nie szkodliwa. Należy zapewnić wszystkim, którzy wzywają do pokoju pełną swobodę wypowiedzi. Ale poprzez unicestwienie nie można osiągnąć pokoju a już na pewno nie poprzez antysemickie przesłania. 

@Michael_Laitman 


Przebudzenie „Izraela”

каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Całe stworzenie podzielone jest na dwie części. Jedna część nazywa się Izrael, druga – narody świata. Jeśli Izrael nie wypełnia swojej funkcji, wówczas „narody świata” przychodzą do niego z roszczeniami. I przejawia się to na poziomie ludzkim, na poziomie społeczeństwa. 

Odpowiedź: Nazywa się to antysemityzmem.

Komentarz: Jednak ani Izrael, ani narody świata nie rozumieją skąd to pochodzi, chociaż wszystko jest zapisane w Kabale i można to studiować.

Odpowiedź: Oczywiście. Jest to zapisane również w Torze. Naturalnie, istnieje nienawiść narodów świata do narodu Izraela. Żaden inny fenomen podobny do tego nie istnieje.

Pytanie: Ale funkcje „Izraela“ i „narodów świata“ nie są wybierane przez samych ludzi? Czy tak je klasyfikuje natura?

Odpowiedź: Nie, tak klasyfikuje się zgodnie z duszą. Może to poczuć każdy człowiek na świecie.

Nagle jakiś Eskimos zaczyna odczuwać, że ma potrzebę odkryć właściwość natury, przyczyny i skutki, po co i dlaczego istnieje. To znaczy dąży do Stwórcy, do źródła tej wiedzy, tych odkryć.

Dlatego zaczyna zagłębiać się we wszystko i zgodnie ze swoimi dążeniami nazywa się go „isra-el” – „bezpośrednio do Stwórcy”.

Pytanie: Okazuje się, że takie pojęcie jak „wybrany przez Boga”, to tylko jest klasyfikacja natury?

Odpowiedź: Powiedziałbym, że w tym Bożym wyborze są dwie części. Z jednej strony część, która jest dana człowiekowi z góry, to znaczy jego, jakby wybiera Wyższa Siła, dając mu pragnienie do Siebie. A z drugiej strony człowiek, który odczuwa pociąg do poznania Wyższej Siły, sam podejmuje wysiłki w tym kierunku. To znaczy, tutaj jest niezbędne przebudzenie z góry i pobudzenie z dołu.

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 28.01.2019 


Jeden cel dla wszystkich

каббалист Михаэль Лайтман Misją Izraela jest doprowadzenie bez wyjątku, całej ludzkości do celu stworzenia. 

I dwóch opinii na temat celu stworzenia być nie może, ponieważ on jest jeden dla wszystkich: dla czarnych, białych i żółtych, bez różnicy ze względu na pochodzenie… (Baal HaSulam, „Wzajemne poręczenie”) 

Cel jest zawsze taki sam. W rezultacie, kiedy dochodzimy do tego celu, to widzimy, że między ludźmi nie ma żadnej różnicy. Absolutnie żadnej! 

I nawet to, przez co przeszli w swojej historii zbiega się w jedno wspólne kli/pragnienie, w jeden wspólny system, w którym wszyscy są wzajemnie połączeni, wzajemnie się uzupełniają, wzajemnie się włączają – każdy i wszyscy razem. Dlatego w ostatecznym rozrachunku nie pozostaje żadna różnica między wszystkimi częściami stworzenia.

Pytanie: Czyli dla Stwórcy nie ma różnicy między Izraelem i powiedzmy jakimś afrykańskim plemieniem?

Odpowiedź: Tak. Nie ma żadnej różnicy. Tylko na drodze naprawy są ważniejsze i mniej ważne części. Ale ostatecznie, kiedy wszystko włącza się w siebie wzajemnie  i następuje absolutne włączenie, to wszyscy stają się równi.

Wszystko łączy się ze sobą razem i nie ma nic zbędnego, nic małego lub dużego, ważnego lub nieważnego.

 Z programu TV „Podstawy Kabały”, 28.01.2019


Przewodzić światło Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Funkcja Izraela – to przekazanie narodom świata metody odkrycia Stwórcy.

Odpowiedź: Może nawet nie tyle metody, ponieważ Izrael sam ją realizuje, a narody świata otrzymują już od niego napełnianie.

Pytanie: To znaczy przekazać nie metodę, ale właśnie obfitość?

Odpowiedź: Tak. Dlatego Izrael ostatecznie musi przeniknąć we wszystkie narody, aby przewodzić światło Stwórcy do każdej części narodów świata.

Pytanie: Czy w tym celu miały miejsce cztery wygnania narodu Izraela, aby wymieszać się z narodami świata?

Odpowiedź: Oczywiście. Powiedziano, że pod koniec naprawy naród Izraela „rozprzestrzeni się” po wszystkich innych narodach, aby napełnić każdy węzeł tej ogromnej jedynej duszy.

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 28.01.2019