Artykuły z kategorii Duchowość kobiety

„Duchowy bałwan”

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Nie opuszcza mnie marzenie o rodzinie, w której może mieć miejsce odkrycie Stwórcy między małżonkami. Czy mój drogocenny – „duchowy bałwan”, nie przeszkadza mi w realizacji moich marzeń?

Odpowiedź: To nie zależy od niego. I w żadnym wypadku nie masz prawa demonstrować mu swoich pretensji!

Dlatego, że dążenie do Stwórcy, daje sam Stwórca. Do Kabały doprowadza człowieka sam Stwórca. W czwartym punkcie przedmowy do „Nauki Dziesięciu Sfirot” powiedziano, że Stwórca kładzie rękę człowieka na szczęśliwą drogę i mówi: „Wybierz sobie to. Weź i idź”.

Dlatego, jeśli pojawiło się w nas pragnienie odkrycia Stwórcy, to ono jest nam dane przez Stwórcę, i nieważne jest to, czy jesteś kobietą. A twojemu małżonkowi tego pragnienia nie dano. To znaczy, że ty powinnaś je realizować, a on nie powinien – on jest absolutnie wolny.

Nie wiesz, jaką on ma duszę, kiedy ona musi się realizować. Być może ona się już zrealizowała i istnieje na tym świecie teraz obok ciebie, aby właśnie w taki pasywny sposób, pomóc Ci w twojej realizacji.

Z lekcji w języku rosyjskim, 26.06.2016


Duchowe przeznaczenie kobiet

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy możliwa jest wśród kobiet kabalistyczna przyjaźń, miłość, wzajemne poręczenie? Czy taka głębia wzajemnego duchowego włączenia bardziej charakterystyczna jest dla mężczyzn?

Odpowiedź: Tak, to jest bardziej charakterystyczne dla mężczyzn. Kobietom jest o wiele trudniej się przyjaźnić. One mogą połączyć się ze sobą tylko po to, aby pomóc mężczyznom. Na tym polega ich przeznaczenie i tak powinny się zachowywać.

To jest prawie niemożliwe, aby kobieta mogła być prawdziwym przyjacielem innej kobiety. Ale, aby osiągnąć wyższy cel, aby pomóc mężczyznom połączyć się ze Stwórcą, one mogą połączyć się ze sobą, ponieważ wtedy mają konkretny cel, który nie znajduje się między nimi, a powyżej nich.

Pytanie: Kto jest bardziej egoistyczny: mężczyźni, czy kobiety?

Odpowiedź: Mają inny styl egoizmu. Dlatego mówić o tym, kto jest bardziej egoistyczny, nie mogę. Mężczyznom łatwiej być połączonym między sobą, a kobietom łatwiej jest być ukierunkowanym na cel.

Z lekcji w języku rosyjskim, 11.12.2016


Dlaczego mężczyzna potrzebuje kobiety?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego mężczyzna tak potrzebuje kobiety do swojego duchowego rozwoju?

Odpowiedź: Dlatego, że kobieta z jednej strony pomaga mu, a z drugiej strony go uzupełnia. Mężczyzna nazywa się „plag gufa” (połowa ciała), przecież bez żeńskiej części jest on tylko połówką.

Połówką nie jest kobieta, a właśnie on. Dlatego bezwzględnie musi uzupełnić swoje egoistyczne pragnienie o niezbędne działania, aby podnosić się i rozwijać duchowo.

Od kobiety nie jest to wymagane. Ona sama z siebie już jest gotowa do duchowego rozwoju.

Jeśli mężczyzna chce osiągnąć duchowość, powinien być żonaty, a kobieta nie musi wyjść za mąż, dlatego że to od niej nie zależy. Mimo to powinna dążyć do tego, aby posiadać rodzinę.

Posiadanie rodziny zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety – jest to najlepszy stan, z którego wyrasta kabalista lub kabalistka. Ale kobiecie – jak wypadnie, a mężczyzna jest zobowiązany mieć rodzinę.

Z lekcji w języku rosyjskim, 04.12.2016


„Bilet wstępu“ do Wyższego świata

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy istnieje różnica duchowego wzrostu mężczyzn i kobiet i na czym ona polega?

Odpowiedź: Stwórca doprowadza do siebie absolutnie wszystkich. Ale kobiety, które otrzymują pociąg do duchowego, znajdują się w korzystniejszej sytuacji w porównaniu z mężczyznami. Ich jest więcej niż mężczyzn i jakościowo, i ilościowo.

Kobiety powinny uczyć się w ten sam sposób, jak mężczyźni. Ale po pierwsze, tutaj trzeba wykonać adekwatny podział między mężczyznami i kobietami. Mówiliśmy już nie raz o tym.

Po drugie, kobiety nie muszą uczyć się „Nauki Dziesięciu Sfirot”, systemu wyższych światów, jeśli nie odczuwają do tego pociągu. Kobieta nie musi przechodzić naprawy na takim poziomie, jej korekta to pomoc męskiej części grupy.

We wszystkim pozostałym wszystko jest takie samo: żeńskie dziesiątki, żeńskie kręgi, żeńskie zbliżenie między sobą – to jest dla nich najtrudniejsze, ale właśnie one tym powinny się zajmować. Przecież każda kobieta – to indywidualistka. W przeciwieństwie do mężczyzn kobieta nie czuje potrzeby otaczania się innymi kobietami.

Mężczyzna czuje przyjaciół: wszyscy w jednej kompanii, w uścisku, razem idą gdziekolwiek. A kobiety tego nie mają. One według swojej natury są indywidualistkami i dlatego muszą zbliżyć się między sobą. Oczywiście, nie w takim stopniu, jak mężczyźni, ale tego się od nich nie wymaga. Kobiety muszą otoczyć mężczyzn, pomagać im, wspierać i w taki sposób robić postęp.

Jeśli kobieta pomaga mężowi i robi wszystko dla jego duchowego rozwoju, to ona otrzymuje od niego w takim stopniu, w jakim mu pomaga. Jeśli oprócz tego ma jeszcze możliwość pracować w żeńskiej grupie i pomagać nie tylko mężowi, ale także męskiej grupie, to daje to jej „bilet wstępu” do Wyższego świata.

Z lekcji w języku rosyjskim, 04.12.2016


Kto jest bliżej Kabały?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Kto jest bliżej Kabały – mężczyzni, czy kobiety?

Odpowiedź: Mężczyźni. Rzecz w tym, że kobiety czują ją instynktywnie, a mężczyzni muszą przejść i przepuścić tę wiedzę przez swoją głowę, rozum i myśli.

Ich potrzeba naprawy egoizmu jest znacznie większa, niż kobiet. Dlatego kobieta może mniej się zajmować Kabałą, ona nie musi wstawać o trzeciej godzinie w nocy na lekcje, a dla mężczyzn jest to konieczne.

Tak jesteśmy stworzeni przez naturę. Męski egoizm różni się od żeńskiego – on potrzebuje większej naprawy. Jego ciągnie we wszystkie strony, on jest rozdarty.

Kobiety nie są niżej od mężczyzn, a są bardziej przyziemne w swoim egoizmie, w sensie codziennego życia i tak dalej. One są bardziej naprawione, niż mężczyźni. Gdyby kobiety zarządzały światem, świat byłby lepszy.

Komentarz: Ale jednak kobiety w niektórych miejscach zarządzają mężczyznami.

Odpowiedź: W niektórych miejscach. Jeśli zajęłyby wszystkie miejsca, a mężczyzn odprawiłyby łowić ryby, to byłoby lepiej dla wszystkich.

Z webinaru na zahav.ru, 10.02.2016


W duchowym przemoc jest niemożliwa

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli kocham kobietę, i gdzieś we mnie jest chęć studiowania Kabały razem z wami, ale moja kobieta – ani nie jest za, ani przeciw. A mam wrażenie, że ona ma punkt w sercu, może on siedzi gdzieś głęboko?

Czy mogę prosić Stwórcę, żeby On wzmocnił jej punkt w sercu, i razem z nią zaczęlibyśmy robić postęp na drodze do Stwórcy? W jaki sposób mogę wpłynąć na Stwórcę, a On wpłynąłby na nią, że wspólne życie i Kabała – to jest bardzo ważne dla nas i w ogóle dla całego świata?

Odpowiedź: W duchowym postęp zależy od pragnienia, przemoc jest niemożliwa i zabroniona, pragnienie albo jest, albo nie. Myślę, że powinieneś myśleć o sobie, i poprzez ciebie, możliwe, pragnienie przebudzi się w niej.


Przebudźcie mężczyzn!

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W jaki sposób kobiety powinny wspierać połączenie mężczyzn?

Odpowiedź: Jest to bardzo silne i ważne działanie ze strony kobiet. Mogą one pobudzać mężczyzn do duchowego postępu, zjednoczenia, studiowania i rozpowszechniania.

Również w duchowym świecie Zeir Anpin aktywuje się i zaczyna działać tylko wtedy, gdy Malchut, żeńska część, przebudza go do tego, wznosząc do niego MAN i wymagając naprawy.

Mężczyzna nie przebudzi się bez kobiety, bez żeńskiego pragnienia – zarówno w domu, jak i w grupie. I dlatego żeńska część jest zobowiązana obudzić się sama i budzić część męską – bo inaczej mężczyźni nie osiągną celu.

Zwracamy się do wszystkich kobiet światowego kli, z prośbą o połączenie się między sobą i do wywierania w różnych formach nacisku na mężczyzn. Wtedy mężczyźni poczują, że muszą iść naprzód i że nie można tego lekceważyć.

Z rozmowy o kobiecie, 08.03.2010


Rola kobiet w duchowym rozwoju ludzkości

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jaka jest rola kobiet w krytycznych punktach rozwoju historii ludzkości?

Odpowiedź: We wszystkich zwrotnych punktach rozwoju ludzkości, od starożytnych czasów i do dnia dzisiejszego, właśnie kobieta jest najbardziej krytycznym punktem.

Pierwszą wielką kobietą była Chawa (Ewa), która doprowadziła do tego, że cały nasz świat odkrył egoizm jako ogromną egoistyczną siłę swojego rozwoju. Chwała naszej wspólnej pramatce!

Następna wielka kobieta – Sara. Właśnie dzięki niej Abraham rozwinął się dalej, dlatego że Stwórca powiedział do niego: „Słuchaj, co mówi do ciebie Sara i wypełniaj to”.

W rzeczywistości, wszyscy wielcy mężowie, których tak podziwiamy, byli wielkimi ponieważ słuchali swoich kobiet. To jest fakt!

W swoim czasie, od gałęzi Abrahama oddzielił się jego pierworodny syn Izmael, islamski prorok i przewodnik Arabów. Stał się on wielkim dzięki swojej matce, która była nałożnicą Abrahama i otrzymała od niego błogosławieństwo.

Następne są pramatki Riwka (Rebecca), Lea, Rachel, które kierowały swoimi mężami, Izaakiem i Jakubem. Dzięki staraniom swojej matki Jakub otrzymał pierworodztwo.

Czy wydarzyłoby się  wejście do Egiptu, jeśliby żona Potifara, zastępcy faraona, nie skusiła Józefa i nie wtrąciła go do więzienia, z którego wyszedł on już jako bohater?

Dzięki swojej siostrze Miriam, Mojżesz dostał się do domu faraona, gdzie wychowywała go córka faraona Batja. Następnie, będąc u Jetro, Mojżesz poślubił jego córkę Sefore, która kierowała nim, urodziła mu dzieci i wysłała z powrotem do Egiptu, mówiąc: „Musisz wrócić do swojego narodu”.

A po wyjściu z Egiptu kobiety cały czas wspierały mężczyzn, inspirowały ich swoimi pieśniami, zmuszały ich by byli połączeni ze sobą dobrymi więziami. One otaczały mężczyzn na górze Synaj i naciskały na nich, żeby ci ujawnili Stwórcę. Ponieważ kiedy pośrodku jest Stwórca, a z tyłu – kobiety, to nie jest możliwe, aby nie otrzymać Tory.

Po wejściu narodu na Ziemię Izraela wśród kobiet pojawiły się wielkie prorokinie, które stały się przywódczyniami pokolenia. Ale to były już prorokinie zupełnie innego typu niż Sara, Rebeka, Lea, Rachel – są one wyższe od mężczyzn. Do nich przychodzą białobrodzi uczeni mężowie i pytają je o rady, przy czym bardzo poważne, wewnętrzne, duchowe.

Widzimy to i po późniejszym babilońskim wygnaniu, którym nieświadomie, w tajemnicy kierowała królowa Estera. Imię „Estera” pochodzi od słowa „astara” (ukrycie), dlatego i wielka księga wyjścia  z babilońskiego wygnania nazywa się „Zwój Estery” („Megillat Ester”-„Odkrycie ukrycia”).

Cały królewski dom Izraela został założony dzięki moabitance Rut – przybyłej z innego narodu, która przyłączyła się do narodu Izraela, mówiąc: „Ten dom będzie moim domem”.

Ona stała się prababką wielkiego żydowskiego króla – króla Dawida. W taki sposób, królewski dom był królewskim domem nie według dziedzictwa, jak u innych narodów, a według duchowego poziomu. Dlatego Rut mogła stać się praprzodkinią najwyższej duchowej dynastii.

Co dotyczy króla Dawida, to on osiągnął wielkie wyżyny i stał się największym duchowym przywódcą w naszym świecie dzięki temu, że był związany ze szczególną kobietą – Bat Szebą. Z jej pomocą podniósł się na następny poziom (duchowy). A swoje wielkie osiągnięcia, z podziwem dla Stwórcy, przedstawił w Psalmach, które śpiewa cały świat.

Z lekcji w języku rosyjskim, 29.05.2016


Czy muszę podporządkować się mężowi?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli kobieta chce wzrastać duchowo, a mąż preferuje pozostawanie na poziomie zwierzęcych potrzeb, to czy żona powinna podporządkować się mężowi i także opuścić się do jego poziomu? Czy należy zachować taką rodzinę?

Odpowiedź: Nie sądzę, że mąż będzie zmuszał żonę, aby pozostawała na zwierzęcym poziomie. Ona może wychowywać dzieci, obsługiwać rodzinę i jednocześnie przeznaczyć trochę czasu dla siebie.

Kobiety wiedzą, jak to bardzo dyskretnie zrobić. Kobieta jest bardzo dobrze zorganizowana w naszym świecie.

Natomiast mężczyzna w naszym świecie trochę buja w obłokach, jest niepozbierany i nie bardzo przystosowany do życia. A kobieta w tej kwestii o wiele mocniej stoi na nogach.

Moja rada: nie zmuszać męża, aby był takim, jak ty. A on nie powinien zmuszać ciebie być taką, jak on. Jeśli wy bez szwanku podtrzymujecie gospodarstwo domowe i między wami panują dobre wzajemne stosunki, to nie należy niczego naruszać.

Z lekcji w języku rosyjskim, 06.12.2015


8 Marca – dzień odkrycia Stwórcy!

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Święto 8 Marca, rdzennie wywodzi się ze Starożytnego Rzymu, gdzie wierzono, że bogini Junona daje ludziom dobrą pogodę, żniwa i powodzenie. W tym dniu kobiety wychodziły z kwiatami na ulice.

Jednak uważa się, że to święto rozpoczęło się w 1857 roku, kiedy robotnice fabryk odzieżowych wyszły z żądaniem, aby skrócić dzień roboczy z 16 godzin do 12 godzin. A Klara Zetkin w 1910 roku na Międzynarodowej żeńskiej konferencji socjalistek zaproponowała, aby ustanowić to świętem kobiet.

Co można powiedzieć o kobietach, z punktu widzenia Kabały?

Odpowiedź: O kobietach mówić jest zawsze przyjemnie. I ich święto jest przyjemne i ciepłe. Jest ono związane z kobietą, z matką, z troską. I my, mężczyźni, powinniśmy je świętować.

Z punktu widzenia Kabały to kobieta odgrywa kluczową rolę, a nie mężczyzna. Dlatego, że mężczyzna symbolizuje sobą Stwórcę, a kobieta – jest całym Jego stworzeniem. I całe stworzenie, w tym my wszyscy – i mężczyźni, i kobiety, z których składa się to stworzenie, prezentuje sobą żeńską część – Malchut – w stosunku do Stwórcy.

To stworzenie nazwane jest „narzeczona”, „żona Stwórcy”.

Musimy przyjąć taką formę, w której będziemy mogli otrzymać od Stwórcy wszelkie dobro, które On przygotował dla nas. Musimy być gotowi, godni, odpowiedni, odpowiadający temu co On powinien nam dać.

Całe nasze przygotowanie do tego, aby przyjąć od Niego całe przygotowane przez Niego dobro,  nazywa się „noc panny młodej“.

„Noc” – jest to dzisiejszy ciemny stan, w którym się znajdujemy, by przygotować się do rana, kiedy jakby obudzimy się z tego snu, z tej ciemności, naszego wygnania ze świata duchowego, który rozpoczął się prawie 6000 lat temu.

Zaczynamy powoli się budzić i czuć, że znajdujemy się przed naszym „narzeczonym” – wielkim Stwórcą, który chce zrobić nam ogromny prezent – przybliżyć nas do Siebie. I dlatego odczuwam siebie w tym sensie żeńską częścią w stosunku do Niego. Muszę przygotować się do tego, aby móc być napełnionym Nim, Jego odkryciem.

Dlatego my wszyscy: i mężczyźni i kobiety – powinniśmy odczuwać to jako wielkie święto, że stajemy się gotowi do takiego wydarzenia, zbliżającego nas do Niego, aby otrzymać prezent od Stwórcy. Ten prezent – jest to odkrycie się Jego – nam.

Więc spróbujmy dziś przećwiczyć to na naszych kobietach. Spróbujmy zrobić im prezent – odkryć im całe nasze serce, wszystkie nasze dobre myśli, idee, odniesienia, oczekiwania w stosunku do nich, aby one poczuły w tym wskazówkę tego, co wszystkim nam przygotował Stwórca.

Spróbujmy przemyśleć tę generalną próbę, wyobrazić sobie siebie jako Stwórcę względem kobiet jako stworzenia.

Spróbujmy zagrać ten teatr, zróbmy dla kobiet wszystko, co możemy tylko sobie wyobrazić, co Stwórca pragnie nam dać. I z całym wielkim sercem, ponieważ Stwórca jest absolutnie w niczym nieograniczony, w pełni odkryjemy siebie w odniesieniu do wszystkich kobiet na świecie i damy im wszystko, co tylko jest możliwe. Miejmy nadzieję na to, że taki sam stan osiągniemy wszyscy razem – mężczyźni i kobiety – w odniesieniu do Stwórcy.

A cała ta próba z otwartym sercem – to, co my mężczyźni zrobimy dziś – pomoże nam wzbudzić Stwórcę, żeby również On postąpił tak samo w odniesieniu do nas.

Dokonamy uniwersalnym „8 marca”, żeby on zwał się dniem wybawienia, dniem odkrycia, dniem zakończenia wszystkich naszych problemów i cierpień!

Zwracam się teraz do wszystkich mężczyzn i uporczywie, zdecydowanie proponuję im stać się  takim przykładem dla Stwórcy. Więc zróbmy dla kobiet tak, aby pokazać Jemu przykład tego, co On powinien zrobić dla nas.

W zasadzie w tym jest nasza naprawa! Ponieważ przygotowujemy się w męskiej części – w intencji darować, w pragnieniu emanacji. Więc spróbujmy teraz zrobić zamiar darowania – tylko w odniesieniu do naszych kobiet – i na tym zrobimy próbę zamiaru darować w stosunku do Stwórcy. I wtedy On zwróci się do nas.

Z programu TV „Aktualności z Michaelem Laitmanem”, 07.03.2016