Budujemy między nami duchowy parcuf

Pytanie: Co to znaczy zbudować między nami duchowy parcuf?

Odpowiedź: Zbudować między nami duchowy parcuf oznacza chcieć połączyć się między sobą w absolutnym, pełnym obdarzaniu.

Ta cześć z wszystkich naszych pragnień, która jest w stanie wzajemnie połączyć się, nazywa się „toch” (tułów) parcufa.

Intencje wewnątrz tego parcufa ku obdarzaniu, ku służeniu jako platforma dla odkrycia Stwórcy, aby tym sprawić Mu przyjemność, nazywa się „rosz” (głowa) parcufa.

Gdy zaczniecie się poważnie ze sobą łączyć w prawidłowej formie, wtedy poczujecie potrzebę w oddawaniu Stwórcy, i  pojawią się do tego warunki.

Z lekcji do artykułu Rabasza, 16.04.2014