Błyskawiczne odpowiedzi kabalisty, 14.01.2018

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jakimi cechami dysponuje dusza? Czy różnego rodzaju cechy charakteru i właściwości człowieka mają związek z duszą?

Odpowiedź: Nie. Dusza jest tylko właściwością obdarzania i miłości. Przy tym ona nie ma nic wspólnego z tym, co rozumiemy przez miłość i obdarzanie w naszym świecie: Pasza kocha Maszę, Masza kocha Paszę lub Wasia daje prezent Kati. To nie jest ta miłość, nie ta dusza, i nie ten prezent.

Pytanie: Jak to możliwe, że dominująca, najważniejsza i najsilniejsza dusza nie wpływa w żaden sposób na niższy i słabszy ziemski poziom?

Odpowiedź: Wpływa i jeszcze jak! Ale wpływa tak, że te niskie i słabe dusze jej nie odczuwają. Co więcej, ona bierze udział w ich rozwoju.

Pytanie: Czy istnieje we Wszechświecie taka planeta, na której byłby stworzony Adam z doskonałą duszą, która się nie rozbiła i nie podlega zmianom ciał poprzez narodziny i śmierć?

Odpowiedź: Nigdzie z wyjątkiem Ziemi nie znajdziesz takiego życia jak tutaj, które miałoby kontynuacje w świecie duchowym. W tym nasza planeta jest unikalna.

Pytanie: Jakie prawa ma dusza?

Odpowiedź: Prawa Wyższego świata: właściwość obdarzania, zależność od ekranu, awijut (głębokość pragnienia), reszimot (duchowe informacyjne dane). Wszystko, czego uczymy się w Kabale, to prawa rozwoju duszy.

Pytanie: Z punktu widzenia dojrzewania duszy, czy jest to możliwe, aby w obecnym wcieleniu niektóre dusze podniosły się już wysoko, a inne były beznadziejne i będą musiały się znowu narodzić?

Odpowiedź: Tak. Zasadniczo tak jest.

Pytanie: Jak religia wpływa na rozwój duszy?

Odpowiedź: W żaden sposób. Religia nie ma nic wspólnego z rozwojem duszy. Dlatego zajmuj się Kabałą.

Pytanie: Czy rozumiem prawidłowo: nabywając duszę i przyciągając wyższe siły, mogę w trakcie życia podnieść się w Wyższy świat, kontynuować wznoszenie się tam samemu i podnosić ludzkość – czy to właśnie jest sensem Kabały?

Odpowiedź: Tak. Bardzo dobrze sformułowane.

Pytanie: Czy może Pan nie opuszczać ziemi ze względu na swoich uczniów i wszystkich, którzy się nimi staną, aż do pełnego powrotu połączonej duszy Adama?

Odpowiedź: Tak czy inaczej jesteśmy ze sobą połączeni. Kiedy to będzie potrzebne, zniknę; kiedy będzie to konieczne – wrócę.

Pytanie: Jeśli człowiek dokonuje kolejnego błędnego wyboru, który nie jest sprzyjający rozwojowi jego duszy, czy wyższe siły pokierują go ku właściwemu wyborowi?

Odpowiedź: Nie, wyższe siły dają tylko możliwość, byś przy pomocy wolnej woli mógł wybrać, czy chcesz się rozwijać, czy nie.

Pytanie: Czy przestępca lub złodziej może być człowiekiem duchowym?

Odpowiedź: Nie. Duchowy człowiek nie może kraść. Może wykonać jakieś działanie, które w naszych oczach wygląda jak zło, ale w rzeczywistości ono służy wyższemu celowi.

Pytanie: Dlaczego właśnie my jesteśmy wybrani do nauki Kabały, a ktoś inny nie?

Odpowiedź: Wasze dusze już dojrzały. Jesteście najbardziej egoistyczni, dlatego właśnie dojrzeliście do Kabały.

Pytanie: Czy istnieją specjalne, wybrane dusze i czy czują one swoją wyjątkowość?

Odpowiedź: Wyjątkowość odczuwa każdy człowiek, ponieważ jego dusza jest indywidualna. Ale wyjątkowość jest sprawdzana tylko przez realizację, dlatego konieczne jest poważne przygotowanie się do duchowej realizacji, uczestniczenie w niej, inicjowanie jej.

 Z lekcji w języku rosyjskim, 14.01.2018