Blitz-odpowiedzi kabalisty, 20.03.2016

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Sprawa ze Stwórcą wygląda bardzo podejrzanie. Skąd w człowieku bierze się dążenie do indywidualności, wyjątkowości i wolności?

Odpowiedź: Dążenie do indywidualności i wolności założone jest w nas przez Stwórcę, po to, abyśmy bezwzględnie osiągnęli właśnie tę indywidualność, wyjątkowość, wolność i wieczność.

Pytanie: Można powiedzieć, że każdy człowiek na swój sposób jest Stwórcą?

Odpowiedź: Tylko w miarę podobieństwa do Stwórcy każdy człowiek sam zostaje Stwórcą.

Pytanie: Czy możemy sami zmienić wydarzenia życiowe?

Odpowiedź: Możemy zmienić wszystkie wydarzenia życiowe i ich konsekwencje, jeśli zaczniemy przebudzać na siebie wpływ tzw. naprawiającego światła – or makif (otaczające światło).

Pytanie: Jak można istnieć w świecie materialnym i jednocześnie być altruistą?

Odpowiedź: Tym samym przestajesz łączyć siebie ze światem materialnym, to znaczy całkowicie zmienia się do niego nastawienie.

Pytanie: Gdzie znajduje się informacja o kształtach i właściwościach biologicznych gatunków?

Czy informacja o kształcie człowieka i jego nieduchowych właściwościach związana jest z duszą ludzką?

Odpowiedź: Informacja o dowolnych formach fizycznych jest założona w samej materii, lecz kierowanie tą materią pochodzi z otaczającej nas przestrzeni duchowej.

Pytanie: Czy istniały w historii kobiety-kabalistki?

Odpowiedź: W historii było wiele kobiet-kabalistek. Dziś również mogą być, włącznie z Tobą.

W Kabale nie ma różnicy między kobietą i mężczyzną.

Pytanie: Dlaczego dziś mamy tak mało znanych kabalistów, jeśli pan twierdzi, że dziś są idealne warunki do rozwoju Kabały?

Odpowiedź: Dzisiaj, rzeczywiście są idealne warunki do rozwoju Kabały. Ona dociera do mas, rozprzestrzenia się bardzo szeroko. Przykładem tego jest pani udział w naszej rozmowie. Ale to dopiero początek, bo jesteśmy pierwszym pokoleniem, które rozpowszechnia Kabałę.

Pytanie: Dlaczego nie interesuje się pan istotą innych nauk?

Odpowiedź: Dlatego, że one nie zajmują się wzniesieniem naszej natury.

Pytanie: Czy choroba, to kara?

Odpowiedź: Choroba to leczenie, oczyszczanie.

Pytanie: Chcę tylko oddawać się błogiej rozkoszy. Czy Kabała mi w tym pomoże?

Odpowiedź: Tak. Kabała doprowadzi cię do absolutnej rozkoszy!

Z lekcji w języku rosyjskim, 20.03.2016