8 Marca – dzień odkrycia Stwórcy!

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Święto 8 Marca, rdzennie wywodzi się ze Starożytnego Rzymu, gdzie wierzono, że bogini Junona daje ludziom dobrą pogodę, żniwa i powodzenie. W tym dniu kobiety wychodziły z kwiatami na ulice.

Jednak uważa się, że to święto rozpoczęło się w 1857 roku, kiedy robotnice fabryk odzieżowych wyszły z żądaniem, aby skrócić dzień roboczy z 16 godzin do 12 godzin. A Klara Zetkin w 1910 roku na Międzynarodowej żeńskiej konferencji socjalistek zaproponowała, aby ustanowić to świętem kobiet.

Co można powiedzieć o kobietach, z punktu widzenia Kabały?

Odpowiedź: O kobietach mówić jest zawsze przyjemnie. I ich święto jest przyjemne i ciepłe. Jest ono związane z kobietą, z matką, z troską. I my, mężczyźni, powinniśmy je świętować.

Z punktu widzenia Kabały to kobieta odgrywa kluczową rolę, a nie mężczyzna. Dlatego, że mężczyzna symbolizuje sobą Stwórcę, a kobieta – jest całym Jego stworzeniem. I całe stworzenie, w tym my wszyscy – i mężczyźni, i kobiety, z których składa się to stworzenie, prezentuje sobą żeńską część – Malchut – w stosunku do Stwórcy.

To stworzenie nazwane jest „narzeczona”, „żona Stwórcy”.

Musimy przyjąć taką formę, w której będziemy mogli otrzymać od Stwórcy wszelkie dobro, które On przygotował dla nas. Musimy być gotowi, godni, odpowiedni, odpowiadający temu co On powinien nam dać.

Całe nasze przygotowanie do tego, aby przyjąć od Niego całe przygotowane przez Niego dobro,  nazywa się „noc panny młodej“.

„Noc” – jest to dzisiejszy ciemny stan, w którym się znajdujemy, by przygotować się do rana, kiedy jakby obudzimy się z tego snu, z tej ciemności, naszego wygnania ze świata duchowego, który rozpoczął się prawie 6000 lat temu.

Zaczynamy powoli się budzić i czuć, że znajdujemy się przed naszym „narzeczonym” – wielkim Stwórcą, który chce zrobić nam ogromny prezent – przybliżyć nas do Siebie. I dlatego odczuwam siebie w tym sensie żeńską częścią w stosunku do Niego. Muszę przygotować się do tego, aby móc być napełnionym Nim, Jego odkryciem.

Dlatego my wszyscy: i mężczyźni i kobiety – powinniśmy odczuwać to jako wielkie święto, że stajemy się gotowi do takiego wydarzenia, zbliżającego nas do Niego, aby otrzymać prezent od Stwórcy. Ten prezent – jest to odkrycie się Jego – nam.

Więc spróbujmy dziś przećwiczyć to na naszych kobietach. Spróbujmy zrobić im prezent – odkryć im całe nasze serce, wszystkie nasze dobre myśli, idee, odniesienia, oczekiwania w stosunku do nich, aby one poczuły w tym wskazówkę tego, co wszystkim nam przygotował Stwórca.

Spróbujmy przemyśleć tę generalną próbę, wyobrazić sobie siebie jako Stwórcę względem kobiet jako stworzenia.

Spróbujmy zagrać ten teatr, zróbmy dla kobiet wszystko, co możemy tylko sobie wyobrazić, co Stwórca pragnie nam dać. I z całym wielkim sercem, ponieważ Stwórca jest absolutnie w niczym nieograniczony, w pełni odkryjemy siebie w odniesieniu do wszystkich kobiet na świecie i damy im wszystko, co tylko jest możliwe. Miejmy nadzieję na to, że taki sam stan osiągniemy wszyscy razem – mężczyźni i kobiety – w odniesieniu do Stwórcy.

A cała ta próba z otwartym sercem – to, co my mężczyźni zrobimy dziś – pomoże nam wzbudzić Stwórcę, żeby również On postąpił tak samo w odniesieniu do nas.

Dokonamy uniwersalnym „8 marca”, żeby on zwał się dniem wybawienia, dniem odkrycia, dniem zakończenia wszystkich naszych problemów i cierpień!

Zwracam się teraz do wszystkich mężczyzn i uporczywie, zdecydowanie proponuję im stać się  takim przykładem dla Stwórcy. Więc zróbmy dla kobiet tak, aby pokazać Jemu przykład tego, co On powinien zrobić dla nas.

W zasadzie w tym jest nasza naprawa! Ponieważ przygotowujemy się w męskiej części – w intencji darować, w pragnieniu emanacji. Więc spróbujmy teraz zrobić zamiar darowania – tylko w odniesieniu do naszych kobiet – i na tym zrobimy próbę zamiaru darować w stosunku do Stwórcy. I wtedy On zwróci się do nas.

Z programu TV „Aktualności z Michaelem Laitmanem”, 07.03.2016