Artykuły z kategorii

Wdzięczność za przeszłość przygotowuje do przyszłości

каббалист Михаэль Лайтман Kongres w Charkowie. Warsztat nr 7

Patrząc na swoją historię, kilkadziesiąt lat przeżytego życia, człowiek widzi, w jaki sposób Stwórca prowadził go do dzisiejszego stanu, stopniowo przybliżając go do Siebie, prowadząc przez wiele – wydawałoby się zupełnie niepotrzebnych, absurdalnych i całkowicie bezcelowych sytuacji, przez takie okresy życia, w których wydawałoby się nie były wcale potrzebne.

W rzeczywistości, kiedy człowiek zgadza się ze wszystkim nawet, jeśli narazie jeszcze nie rozumie, dlaczego przez to wszystko przeszedł, wdzięczność za to, że Stwórca w ten sposób doprowadził go do dzisiejszego stanu, do tego, że choćby znajduje się na samym początku odkrycia Stwórcy, – wdzięczność, gdy usprawiedliwia przeszłość, to doprowadza go do właściwej intencji, do prawidłowego stanu w teraźniejszości.

W „Szamati“ artykuł 26, tak mówi się o tym: „Człowieka przyszłość zależy od jego wdzięczności za przeszłość”. Niemożliwe jest prawidłowe odniesienie się do przyszłości, jeśli nie usprawiedliwiasz swoich stanów z przeszłości, w pełni akceptując, że wszystko to pochodzi od „nie ma nikogo oprócz Niego”. Jeśli miało to miejsce znaczy, tak powinno było być do danej chwili, i w żaden sposób nie powinno się przeżywać tego, że tak było.

Dopiero od tego momentu, gdy zakończone zostały wcześniejsze kalkulacje, człowiek może zacząć  zawczasu dziękować za przyszłość, być w stanie swobodnego obdarzania, swobodnego poruszania się do Stwórcy, kiedy nie ma nic negatywnego w ich relacjach z przeszłości. Taką naprawą swojego stosunku do przeszłości on przygotowuje się do przyszłości.

Stwórca specjalnie prowadzi nas przez wszelkiego rodzaju perypetie, metamorfozy i zachowuje o nich negatywną pamięć w nas. A pozytywnych momentów praktycznie nie pamiętamy – pamiętamy tylko negatywne, dlatego że egoizm pamięta, kiedy nie otrzymał, kiedy został oszukany, kiedy mógł wygrać, ale przegrał itd. I jeśli usprawiedliwiam zarządzanie Stwórcy w przeszłości, robię to nie za przeszłość, ale przekładam to na przyszłość. Buduję w ten sposób w sobie kli / naczynie, właściwy stosunek do przyszłości, i w ten sposób jestem gotów iść naprzód.

Dlatego niemożliwe jest zacząć z danego momentu, po prostu wykreślając przeszłość. Ona została nam dana, dlatego by teraz, w danym momencie prawidłowo patrzeć w przyszłość, poprawnie odnosić się do Stwórcy.

Jeśli jestem całkowicie uspokojony i wszystko, co mi się przydarzyło wcześniej, wszystko, co było negatywnego w stosunku do mnie, do świata, do bliskich, do dalekich, w stosunku do Stwórcy i wszystkiego, co On ze mną zrobił, przyjmuję z wdzięcznością rozumiejąc, że w ten sposób przeszedłem swoją drogę i teraz właśnie dzięki wzniesieniu ponad nią, wbrew swojemu egoizmowi, swojej egoistycznej krytyce, wszystkich swoich przeszłych odczuć mogę przełożyć je w stan wdzięczności, połączenia ze Stwórcą – nie tylko wybaczam Mu, a właśnie rozumiem, uświadamiam sobie, czuję, że dało mi to teraz możliwość bycia na początku zjednoczenia z Nim, wtedy jestem gotowy rozpocząć Jego odkrywanie.

Dlatego człowieka przyszłość zależy od jego wdzięczności za przeszłość. Jeśli naprawimy swój stosunek do przeszłości, z krytyki na wdzięczność, z żalu, z rozczarowania na szczęście, w ten sposób stworzymy prawidłowe kli / naczynie do odkrycia Stwórcy.

Z 7 warsztatu kongresu w Charkowie, 19.08.2012


Czy wystarczy życia, aby poznać Stwórcę?

каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Wydaje mi się, że całego życia nie wystarczy, by poznać Stwórcę.

Odpowiedź: Jeśli naprawdę słyszysz to, o czym mówię, to zapewniam cię, że w przeciągu tego życia możesz osiągnąć pełne poznanie Stwórcy. Na tym polega cel stworzenia. I choć wydaje się, że nasze życie jest krótkie, to zostało stworzone w taki sposób, aby można było to zrobić.

To tak, jakbyśmy stali „na głowach“ poprzednich pokoleń pracujących przed nami. Zasadniczo, nasze dusze przeszły stany stopniowej ewolucji duchowej, dlatego dzisiaj możemy mówić o takich rzeczach.

Ponadto, nawet sobie nie wyobrażamy, jak bardzo nasz rozwój duchowy może zostać przyśpieszony, jeśli zaczniemy realizować to w grupie. Wtedy każdy z nas natychmiast wzrośnie dziesięciokrotnie (zgodnie z liczbą członków grupy), a następnie jeszcze 10 razy i jeszcze. Oznacza to, że w nieskończonej formie osiągniemy przyśpieszenie rozwoju duchowego.

Czyli nie martw się, że nie masz dużo czasu na ukończenie swojej naprawy. Wszyscy, którzy przychodzą do Kabały, mają bezwarunkowo taką możliwość.

Z lekcji w języku rosyjskim, 08.12.2019


Co dyktują nam nasze właściwości?

каббалист Михаэль Лайтман W naszym świecie uważamy, że wszystko zmienia się na zewnątrz. Na przykład pogoda: słońce, śnieg, deszcz – i ja postrzegam to jak zwalające mi się na głowę.

W rzeczywistości tak nie jest, wszystko zależy od moich właściwości. Aż do tego stopnia, że nawet takie zewnętrzne przejawy, jak śnieg, deszcz, słońce, wszelkiego rodzaju problemy, postrzeganie tego świata, trzęsienia ziemi, nie ważne, co powinienem stopniowo zacząć odczuwać nie, jako wpływ Stwórcy na mnie, ale jako moje właściwości.

Moje właściwości dyktują wszystkie przejawy świata względem mnie, a ja odczuwam je, jak rzekomo dobry lub zły stosunek natury, Stwórcy wobec mnie. A w rzeczywistości to ja w ten sposób wszystko postrzegam, a Stwórca się nie zmienia. Jego właściwość – to absolutnie dobry wpływ na mnie.

Wyobrażacie sobie, jak różnimy się od Stwórcy, że odczuwamy nasze życie, jako ciągłą zmianę ze złej na jeszcze gorszą, i na mniej złą, do jeszcze gorszej, i znowu na mniej złą i tak cały czas. Ciągle jesteśmy z Niego niezadowoleni.

W naszym podejściu do Stwórcy istnieją dwie możliwości. Z jednej strony odnosić się do Niego. Ale należy zrozumieć, że nie możemy odnosić się do Niego Samego, ponieważ jest to Źródło absolutnego dobra. I bez względu na to, co byśmy do Niego odnosili, niczego nie można zmienić, przecież On jest po prostu Źródłem światła.  

Jedyne, co może pomóc, to właściwy stosunek do pochodzącego od Niego światła. Nie do Źródła, ale do światła.

Aby odnosić się do światła w prawidłowy sposób, konieczne jest zrozumieć, w jaki sposób ono do nas przychodzi, co niesie i jak możemy znajdować się z nim w kontakcie.

Z lekcji w języku rosyjskim, 08.12.2019


Cel kabalistycznej grupy, cz. 2

каббалист Михаэль Лайтман Szczególne pokolenie

Wielki kabalista Baal HaSulam napisał, że jesteśmy szczególnym pokoleniem, ponieważ musimy opanować Kabałę w grupie. Grupowa praca zaczęła się od Baal Szem Tova i rozwijała się stopniowo do naszych czasów.

Teraz musimy zacząć tworzyć w dziesiątkach mini-połączenia, aby w jakiś sposób pokazać światu, jak możemy się zjednoczyć, gdzie iść i co z tym zrobić, tj. dać światu przykład pokazujący, jaka jest jego przyszłość.

Pytanie: Czy to oznacza, że grupa ludzi albo można powiedzieć, cała ludzkość jest miejscem, w którym manifestuje się Wyższa Siła – Stwórca?

Odpowiedź: Tak. Będąc na tym świecie, w tym życiu musimy osiągnąć wszystkie światy.

Pytanie: Czy można porównać manifestację Stwórcy z manifestacją siły przyciągania, którą wszyscy odczuwamy?  Między nami, na poziomie społeczeństwa również istnieje pewna siła przyciągania.

Odpowiedź: Tak. Ale rzecz w tym, że nie odczuwamy Wyższej Siły, ponieważ każdy z nas, w stosunku do niej znajduje się w stanie pewnego indywidualnego ukrycia.

Dlatego otrzymujemy naukę Kabały, która pomaga każdemu indywidualnie ją odkryć, ale jednocześnie, koniecznie musimy stworzyć pewną wspólną całość – grupę, wewnątrz której, w dziesiątce będziemy mogli zacząć odczuwać swoje podobieństwo do Wyższej Siły.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 06.03.2019


Poznać sens życia

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Do Kabały doprowadziło mnie czysto egoistyczne pragnienie, aby przestać cierpieć i poprawić jakość mojego życia. Ale nigdy nie zastanawiałem się nad sensem życia.

Na początkowym etapie studiów zrozumiałem, że nie ma we mnie punktu w sercu, albo był bardzo mały lub głęboko ukryty. Regularnie oglądam lekcje, webinary. Czy mam szansę na postęp? Przecież pytanie o sens życia nie powstaje we mnie.

Odpowiedź: Powstanie. A po co żyjesz? Dlaczego się uczysz? Po prostu z ciekawości? Tak ci się wydaje. W rzeczywistości właśnie, dlatego że wszyscy chcemy poznać sens życia.

Przecież dla człowieka nie ma ważniejszego pytania niż to. Zwierzę nie ma takiego pytania, ono po prostu żyje łącząc się z każdą chwilą swojego istnienia. A człowieka interesuje przyszłość.

I jeśli ta przyszłość kończy się śmiercią, to pojawia się naturalne pytanie o sens wszystkich doświadczeń i tego, co przeżywa w każdej sekundzie. Dlatego człowiek, jako wielki egoista chce wiedzieć, czy jego cierpienie jest uzasadnione? Co będzie miał za to, że cierpi?

W rzeczywistości to pytanie dręczy wszystkich. Ale wielu specjalnie tłumi je w sobie. Są ludzie, którzy nie są w stanie stłumić tego i decydują, że muszą to odkryć. I Kabała zwraca się właśnie do takich ludzi.

Kabała nie ujawnia po prostu odpowiedzi na pytanie o sens życia, ale prowadzi nas, popycha w kierunku samego celu. I człowiek będąc jeszcze w naszym świecie, w tym życiu zaczyna pojmować wyższy cel. Wykracza poza granice materialnego życia, wznosi się ponad nie i wtedy odpowiedź na to pytanie staje się dla niego całkowicie jasna.

Z lekcji w języku rosyjskim, 27.10.2019


Rozwiązanie jest w prawidłowym środowisku

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W jaki sposób zacząć zarządzanie każdą sekundą swojego wewnętrznego pragnienia i myśli? Przecież jestem odbiornikiem a nie przetwornikiem. Jak rozwiązać ten problem?

Odpowiedź: Tylko w odpowiednim środowisku można rozwiązać ten problem. Baal HaSulam napisał w artykule „Wpływ środowiska na człowieka”, że stan człowieka, jego rozwój, jego przyszłość zależy tylko od tego, w jakim środowisku się znajduje.

Dlatego wybór odpowiedniego środowiska i prawidłowej interakcji z nim jest najważniejszą rzeczą w naszym rozwoju.

Musicie zrobić wszystko po to, by dostać się pod wpływ właściwego środowiska i tak zintegrować się w nim, aby dosłownie się rozpuścić.

Z lekcji w języku rosyjskim, 25.11.2018


Stwórca jest wszystkim

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Pojęcie Stwórcy jest nie bardzo jasne. Czy Stwórca – to siła natury, to wyższe światło, to my? Czy to wszystko jest Stwórcą?

Odpowiedź: Stwórca – to przede wszystkim źródło wszystkiego, co się dzieje wszystko, co by się nie wydarzyło.

Stwórca jest tym, w czym istniejemy.

Stwórca jest wszystkim, co napełnia mnie i działa we mnie, z wyjątkiem jedynego punktu, który nazywa się wolną wolą i pozwala określić czy istnieje ktoś oprócz Niego, czy też nie ma nikogo oprócz Niego.

Pytanie: Czy to jest siła czy prawo?

Odpowiedź: Stwórca jest zarówno siłą, jak i prawem i wszystkim, co istnieje. Jest to manifestacja jednej siły, którą można poczuć, jako jedność. Ale jedność sugeruje, że istnieje wiele sił i wszystkie znajdują się w jedności. W taki sposób przejawia się w stosunku do człowieka.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.11.2019


Umieścić przyjaciół w swoim sercu

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak mam zrozumieć, co to jest dziesiątka w moim sercu?

Odpowiedź: Musisz razem z resztą przyjaciół spróbować umieścić ich wszystkich w swoim sercu, stworzyć w nim taki obraz dziesiątki, kiedy to wszyscy razem łączycie się w jedną wspólną figurę, w jeden wspólny obraz.

A wtedy ten obraz składający się z dziesięciu osób, postaraj się poczuć, jako jeden i porównać go ze Stwórcą: ale to jeszcze nie wystarczy, aby ten obraz był podobny do Stwórcy. Zacznijcie pracować nad tym a zobaczycie jeszcze, jak wiele pytań się pojawi.

Z lekcji w języku rosyjskim, 12.01.2020