Artykuły z kategorii

Wewnętrzne koło zamachowe historii

каббалист Михаэль Лайтман W całej historii działają te same siły, powodując te same reakcje. Nowa książka „Żydowski wybór: jedność lub antysemityzm”, pokazuje nam, że zawsze istnieją przyczyny i skutki powodują te same wydarzenia. 

Ta książka powinna zmienić nasze podejście i nauczyć nas postrzegać wszystkie procesy zachodzące w naszym świecie w świetle wyjaśnień Kabały. Problem polega na tym, że nasz naród nie rozumie, co się z nim dzieje. Studiujemy teksty napisane dwa tysiące lat temu, ale przy tym nie wiemy, co się wydarzyło przez te dwa tysiące lat i nie możemy wyciągnąć z tego właściwych wniosków. 

Książka „Żydowski wybór: jedność lub antysemityzm” nie opowiada nam tak po prostu historii antysemityzmu, ale daje podstawę ujawniając przyczynę tego, co się dzieje i wyjaśniając, w jaki sposób możemy zmienić ten proces u jego podstaw. 

Nie tylko naród Izraela, ale również cały świat powinien otrzymać tę wiedzę i otworzyć na toczące się wydarzenia. I dzisiejsze aktualne wydarzenia są spowodowane przez te same siły w narodzie Izraela i całej ludzkości, wewnątrz ogólnego integralnego systemu. 

Istnieje jedno źródło, które ciągnie nas do końca naprawy. Jeśli jesteśmy gotowi dążyć do niego, to poruszamy się „z przyspieszeniem czasu”, drogą światła a jeśli nie, to „w swoim czasie” drogą cierpienia.

To nie jest tak ważne, jacy pojawiają się bohaterowie, i jakie rozgrywają się wydarzenia na tej drodze – ważne jest, że możemy zmienić naturę tego procesu przenosząc go z drogi cierpienia na drogę światła, co będzie dobrem zarówno w oczach Stwórcy, jak i w oczach człowieka.

Istniejemy w naturze, a natura – to niezmienne prawa pochodzące z jednego źródła. W jednym źródle istnieje tylko jedno prawo i musimy je dobrze przestudiować. Wtedy nie będziemy mieli z tym żadnych trudności, tak jak w elektryczności lub matematyce, znając jedną główną zasadę, można wyciągnąć z niej tysiące konsekwencji.

Jedynie należy opanować podstawowe zasady:

1. Świat – to egoistyczne pragnienie.

2. Ale była grupa, która wzniosła się ponad egoizm i dlatego nazwała się „Izrael” (jaszar-kel) – „prosto do Stwórcy”, ponieważ chciała osiągnąć siłę obdarzania, to znaczy wyższą siłę. To determinuje całą historię narodu Izraela.

Antysemityzm ze strony narodów świata przejawia się, dlatego że one nie posiadały nigdy siły obdarzania. Ale również naród Izraela, który osiągnął kiedyś siłę obdarzania, a następnie upadł z tego poziomu i dlatego nienawidzi obdarzania jeszcze bardziej niż narody świata. To właśnie określa dzisiejszy stan.

Istnieje jednak jedna niewielka grupa Bnei Baruch, która próbuje wyjaśnić ludzkości to wszystko. Historia, z dnia na dzień rozgrywa się z ogromną prędkością i musimy nadążać za tym procesem, aby zrozumieć, co się z nami dzieje w tej historii, jakie siły w niej działają, jakie konsekwencje powinny wywołać, a także przekazać to wszystkim.

Od tego zależy nasze wspólne zbawienie, ponieważ świat znajduje się w bardzo niebezpiecznym stanie: i naród Izraela, i narody świata. Baal HaSulam ostrzegał przed możliwością wybuchu III wojny światowej i nie była to przesada. Musimy zdać sobie sprawę, że mamy możliwość uniknąć prawdziwej katastrofy.

* * *

Wszyscy uczyliśmy się historii w szkole i słyszeliśmy o minionych wydarzeniach. Ale teraz studiujemy ich wewnętrzną siłę napędową; dlaczego miało to miejsce, kto wprawiał historię w ruch i w jakim celu, i co możemy zrobić, aby iść razem z historią, z motorem natury, ze Stwórcą. Przecież katastrofy mają miejsce z powodu naszego nieprawidłowego uczestnictwa. To jest to, czego uczy nas historia.

Powiedziano, że „uczynki ojców są znakiem dla synów”, dlatego dzisiaj musimy zbadać, dlaczego postępowaliśmy niewłaściwie i jak moglibyśmy zmienić tę historię, gdybyśmy postąpili inaczej. Możemy zmienić nasze przeznaczenie z korzyścią dla nas, dla całej ludzkości i wyższej siły i dlatego uczymy się tego.

To nie jest takie studiowanie historii jak w szkole, ale zupełnie inne, pomagające zrozumieć, dlaczego zarządzanie w tej formie schodzi z góry i jak prawidłowo na nie reagować. Jeżeli dzisiaj od nas będzie pochodzić nowa, poprawna reakcja, do której zobowiązuje nas natura, to osiągniemy wszystko, co najlepsze.

Cały proces jest już ustalony od początku do końca – istnieje tylko jedna linia mająca na celu doprowadzić całe egoistyczne pragnienie, całą materialną naturę do duchowego, doskonałego, naprawionego poziomu. Z tego staje się już jasne wszystko, co się dzieje.

Jeśli spojrzeć na historyczne punkty zaznaczone na tej drodze, na to, co się wydarzyło, to zobaczymy jak w każdym przypadku niewłaściwa reakcja spowodowała dla nas katastrofalne konsekwencje. 

Wyższa siła natury obraca koło zamachowe historii i względem natury wszyscy jesteśmy równi, i każdy musi osiągnąć ten sam cel czy tego chcemy, czy nie. 

Z porannej lekcji 08.01.2020 


Fragmenty z porannej lekcji 18.11.2018

каббалист Михаэль Лайтман Z lekcji na temat „Praca w wiedzy i wierze ponad wiedzą”

Podstawa pracy powinna być jak najprostsza, żeby być absolutnie powyżej wiedzy, to jest w takiej pokorze, aby rozwijać się bez żadnego powodu, polegać tylko na swojej wierze nie potrzebując innego wsparcia.

To się wydaje całkowicie nierelane, że człowiek nie dąży do wywyższenia, zrozumienia. Jednak należy zrozumieć, że to jest rezultat wpływu światła, które powraca do źródła.

Zaczynając swoją drogę, człowiek chce otrzymać, zrozumieć, osiągnąć. Ale w trakcie drugiej połowy drogi, kiedy pod wpływem wyższego światła człowiek zaczyna naprawdę wchodzić w duchową pracę, przestaje tego wszystkiego chcieć, a pragnie tylko pracować i mieć pewność, że nie otrzyma nic za to.

Jest to wynik działania światła, które zmienia człowieka. Wystarcza mu najmniejsze poczucie, że pracuje dla dobra Stwórcy czyniąc to dobrze, i jest gotowy pozostać w tym stanie na zawsze. Oznacza to, że jego nagroda polega na umiejętności prawidłowej pracy.

Nie otrzyma niczego i nie chce nic otrzymać z wyjątkiem możliwości inwestowania kropla po kropli na rachunek Stwórcy, który o tym nawet nie będzie wiedział. Światło Chasadim daje człowiekowi taką zdolność i wtedy ten zaczyna rozumieć, czym jest prawdziwe obdarzanie.

* * *

Bardzo przydatne ćwiczenie, aby podczas warsztatów wszyscy mówili jednocześnie, jakby jeden nie słyszał drugiego. To uczy człowieka rozmawiać z samym sobą w trakcie całego dnia i znajdować się wewnątrz swoich myśli.

Kiedy słucham kogoś innego, to postrzegam to, co zostało powiedziane przez mój umysł i świadomie lub nieświadomie oceniam, by przyjąć lub odrzucić. Przepuszczam to przez swoj analityczny system i poddaję krytyce, zgadzając się lub nie.

A jeśli rozmawiam z samym sobą, to zmuszony jestem sprawdzać i krytykować samego siebie, być swoim sędzią i nauczyć się być w ciągłym wyjaśnieniu i analizie swoich myśli. Jest to bardzo ważne dla postępu.

Wydaje się, że w ten sposób nie włączamy się w siebie podczas warsztatu. Ale potem poczujemy, że właśnie w takiej formie, kiedy jeden nie słyszy drugiego, bardzo silnie przenikamy w siebie. To działa i przenika we mnie to, co zostało powiedziane przez przyjaciela, ale nie przez ucho i nie przez krytyczny system umysłu.

* * *

Im więcej wiedzy otrzymujemy, tym większa jest nasza mozliwość iść wiarą wyżej wiedzy.

* * *

„Siedziałem w cieniu Jego i Jego owoc był dla mnie słodki” (Pieśń nad pieśniami). Właśnie, kiedy człowiek znajduje się w cieniu może skosztować owocu. Smak można odczuć tylko w odbitym świetle, we właściwości obdarzania a nie we własciowości otrzymywania. W pragnieniu rozkoszować się można uchwycić tylko malutką iskrę, a przyjemność z obdarzania jest „620“ razy większa – światło NaRaNHaJ.

Im bardziej człowiek chce uniżyć się w nowych właściwościach obdarzania, tym większym się staje. W wyniku tego jego kli rośnie na podstawie odwrotnej zależności.

* * *

Dlatego, aby włączyć się w wyższy system, trzeba być gotowym do uniżenia się do pełnego zera. I to podczas największego pragnienia, by poznać Stwórcę, świat Nieskończoności, stać się gospodarzem całego wyższego systemu, zrozumieć go w najdrobniejszych szczegółach. Uwalniam się od swojego egoizmu, włączam się w wyższy system jak punkt i zaczynam wchłaniać go w siebie, pęczniejąc jego kosztem.

Coraz bardziej poznaję go i czuję, ale jest to system obdarzania a nie otrzymywania. To jest przejście, które musimy zrobić: uwolnić się od egoistycznej powłoki i zacząć wchłaniać system obdarzania.

Na wszystkich stopniach do samego końca korekty, tylko anulujemy i anulujemy się dążąc do zera-zera-zera. A ze względu na to, że cały czas robimy z siebie zero, rośniemy coraz bardziej i bardziej absorbując w siebie system całego wszechświata.

W każdym stanie należy starać się całkowicie anulować i stać się zarodkiem, i w ten sposób przejdziemy przez wszystkie etapy: zarodek, karmienie, dojrzewanie, wszystkie 125 stopni. Przy czym staraliśmy się stać zarodkiem, tylko cały czas anulując się w stosunku do wyższego. Ale ta samoanulowanie zapewniło nam pełne światło NaRaNHaJ we wszystkich światach, wzrost na wysokości całej duchowej drabiny.

Z porannej lekcji 18.11.2018