Artykuły z kategorii

Kabała, religie i wierzenia

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Pewnego razu, studiując „Nowy Testament“ i „Ewangelię“ zauważyłem, że istnieje tam wiele zbieżności z książkami kabalistycznymi.

Czy dobrze rozumiem, że Jezus posiadał również wiedzę o Kabale? Uczył miłości do bliźniego, obdarzania, służenia: „Bądźcie doskonali jak wasz Ojciec niebiański…”. I za to, że posiadał tę wiedzę, został ukrzyżowany jak kabalista?

Odpowiedź: Nic nie mogę powiedzieć odnośnie tej wiedzy. Zgodnie z posiadanymi przeze mnie informacjami Jezus rzeczywiście uczył się w Sanhedrynie, w tym i Kabały.

W tym czasie Sanhedryn był najwyższym duchowym organem Jerozolimy. Wówczas pojawił się tam problem z uczniami, którzy zostali usunięci z Sanhedrynu.

Zostali jak to się dzisiaj nazywa wydaleni, w taki sposób jak dzisiaj wydala się studentów z uniwersytetu. Ale ci uczniowie nadal głosili miłość i wzajemne połączenie ludzi.

W zasadzie taka postawa pochodzi jeszcze od Abrahama. Wszystkie religie abrahamiczne – żydowska, chrześcijańska i muzułmańska – zbudowane są na jego naukach. Dlatego widzimy podobne nurty również na Wschodzie.

Niedawno byłem w Bombaju i tam spotkałem się z jednym z największych indyjskich guru. W naszych rozmowach znaleźliśmy wzajemne zrozumienie w bardzo wyraźnych konkretnych kwestiach. I nie było to pierwsze spotkanie z nim i z sufitami. Sufizm to muzułmańska Kabała. Podobne kierunki istnieją w wielu wierzeniach. Nie ma w tym nic szczególnego.

Wiemy, że jeszcze 3000 lat temu za czasów proroków – najwyższych mędrców tamtych czasów – kabaliści, którzy byli na bardzo wysokim poziomie, przyjmowali przedstawicieli wszystkich narodów świata na swoich uczniów. Kto chciał się uczyć – temu nie broniono.

Nie ma tu nic zabronionego. Kabała to nauka o miłości do bliźniego. Dlaczego miałaby być ukryta, ograniczona? Kabała nigdy nie ukrywała się. Ukrywali ją i ograniczali tylko ci, którzy nie chcieli jej ujawnienia. A sama Kabała zawsze była za tym, by ją wszędzie rozpowszechniać.

Średniowieczni filozofowie, w szczególności wielki niemiecki filozof Reichlin, napisali że filozofia, którą otrzymali starożytni Grecy, została zaczerpnięta przez nich z Kabały, kiedy uczyli się u proroków.

Można o tym przeczytać nie tylko w naszych oryginalnych źródłach, ale także w starożytnych germańskich i innych.

W zasadzie, mówimy nawet nie tyle o religiach i wierzeniach, ale o ich wspólnej istocie – o tym, aby połączyć wszystkie narody w jedną całość. A to jest powyżej wszystkich religii, wierzeń i podziałów. O tym jest nauka Kabały.

Jeśli myślisz że jesteś ważniejszy, ponad innymi albo masz absolutną rację, to znaczy, że już nie jesteś w Kabale a nawet nie we właściwej religii, a w ich niewłaściwej interpretacji. Dlatego, że w istocie, one wszystkie mówią wyłącznie o dobrym połączeniu między ludźmi.

Oczywiste jest, że wiele zmieniło się w ciągu ostatnich tysiecy lat, i wszystko co zostało przyjęte i ujawnione w starożytnym Babilonie, uległo wielkim zmianom. Dziś widzimy jak religie, wiary i ludzie walczą między sobą, ponieważ na ludzkie społeczeństwo nawarstwił się ogromny egoizm.

Dlatego spokojnie studiujcie Kabałę, a potem zobaczycie w jakim stopniu możecie zastosować ją do zrozumienia wszystkiego, co jest w innych wiarach, religiach. Niczego nikomu nie zabraniam. Wręcz przeciwnie, sami zrozumiecie jak bardzo jest to wszystko uniwersalne.

Z lekcji w języku rosyjskim, 06.10.2019


„Nasz świat” i „ten świat”

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: U Baal HaSulama spotykamy się z pojęciami „nasz świat” i „ten świat”. Czym one się różnią?

Odpowiedź: „Nasz świat” – jest tym, co odczuwamy w naszych właściwościach.

A „ten świat” – tak kabaliści mówią o niższym poziomie, który jednocześnie nazywany jest „naszym światem”.

Wszystko zależy od obserwatora. Jeśli obserwujemy, co dzieje się wokół – nazywamy to „naszym światem”. Jeśli Kabała mówi o tym, jako o niższym poziomie światów, wówczas nazywa to „tym światem”.

Z lekcji w języku rosyjskim, 06.10.2019


Błyskawiczne odpowiedzi kabalisty, 15.09.2019

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy Kabała proponuje badanie reakcji człowieka, na jego postrzeganie zarządzajacej Siły Wyższej?

Odpowiedź: Tak, poza tym jeszcze więcej.

Pytanie: Czy możemy polegać na naszych uczuciach, aby zrozumieć rzeczywistość?

Odpowiedź: Jeśli właściwie zmierzamy do celu i znajdujemy się w procesie naszego rozwoju pod wpływem studiowania Kabały, to możemy częściowo polegać na naszych uczuciach, rozumieć je w ograniczonym zakresie.

Pytanie: Co jest iluzoryczne: wydarzenia czy moje reakcje na wydarzenia?

Odpowiedź: Absolutnie wszystko.

Pytanie: Czy możliwa jest intuicyjna droga osiągnięcia naprawy bez studiowania Kabały, jedynie ogromne wewnętrzne pragnienie poznania Stwórcy?

Odpowiedź: Ale jak to możliwe? Na podstawie czego chcesz to osiągnąć? Z punktu twojego egoizmu? Z twojego bardzo wielkiego pragnienia? Jaki z tego będzie pożytek? Będziesz jeszcze bardziej powiększać swój egoizm i błądzić w jego wszelkiego rodzaju zakamarkach i nic nie osiągniesz poza tym.

Pytanie: Na każdym stopniu moje odczucie jest inne. Ono nie jest podobne do poprzedniego, ponieważ jest coraz głębsze. Czy Stwórca jest dla mnie inny, czy to ja się zmieniam?

Odpowiedź: Ty się zmieniasz, czy zmienia się Stwórca w stosunku do ciebie lub w tobie, to jest to samo. Jak możesz to inaczej określić? Ja zmieniam się, dlatego zmienia się obraz świata we mnie.

Pytanie: Jak mam zachować się, jeśli chcę przekazać ludziom miłość, a oni uważają, że wywieram na nich nacisk?

Odpowiedź: Nie należy wywierać presji, tym bardziej na tych, komu chcesz dać miłość. Najlepiej nic nie robić. Najpierw powinieneś poczuć od nich wezwanie, oczekiwanie takiej postawy. A potem będziesz napełniać to oczekiwanie.

Z lekcji w języku rosyjskim, 15.09.2019