Artykuły z kategorii

Dla kabalisty nie istnieje nic iluzorycznego

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co dla kabalisty jest prawdą, a co iluzją? Na przykład ciało fizyczne, czy jego odczucie jest iluzją?

Odpowiedź: Dla kabalisty nie ma nic iluzorycznego, nieistniejącego.

Kabalista odnosi się absolutnie poważnie do wszystkiego, co czuje. Ale na miarę tego jak się podnosi, część z tego co wcześniej odczuwał, staje się iluzją a następnie całkiem zanika.

Dzieje się tak dlatego, ponieważ pojawiają się w nim nowe narzędzia percepcji, odczuwania.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.08.2019


Jeszcze raz o stopniach duchowych

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy można przeskoczyć duchowe stopnie?

Odpowiedź: Tak, można.

Pytanie: Czy bolesne jest spadanie z duchowego stopnia?

Odpowiedź: To zależy od doświadczenia. Doświadczony człowiek rozumie, że nie są to upadki a kolejne przygotowanie do wzniesienia.

Pytanie: Jaka jest odległość między duchowymi stopniami?

Odpowiedź: To zależy od środowiska. W dobrym otoczeniu odległości są bardzo bliskie.

Pytanie: Z jakiego materiału zbudowane są duchowe stopnie?

Odpowiedź: Tylko z pragnienia. W naturze nie ma żadnego innego materiału. Cała natura jest tylko jednym pragnieniem.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.08.2019