Artykuły z kategorii

Moje myśli na Twitterze, 10.05.19, cz.2

Radość jest świadectwem obdarzania, wiarą w wielkość Stwórcy. I chociaż nie ma jawnych przyczyn do radości, człowiek wierzy że wszystko otrzymuje tylko od Stwórcy. Dlatego znajduje się w radości, w mierze wiary w dobre zarządzanie Stwórcy światem.

Początkowo człowiek postrzega napełnienie jako cel i rezultat jego wysiłków, a zatem, gdy uświadamia sobie proces korekty, widzi wszystko na odwrót. Właśnie dążenie do Stwórcy, jest jego prawdziwym napełnieniem które przynosi radość!

Pragnienie ujawnienia Stwórcy jest zdeterminowane ważnością wspierania radości w grupie, w dążeniu do duchowej pracy i celu. To determinuje uczucie doskonałości (szlemut), które określa miarę podobieństwa i miarę odkrycia się Stwórcy – człowiekowi.

Radość powinna towarzyszyć człowiekowi zawsze – dlatego że otrzymał od Stwórcy dążenie do Niego i uważa to za najważniejsze. A uświadomienie sobie radości tworzy kli po to, aby otrzymać odkrycie Stwórcy i osiągnąć połączenie.

@Michael_Laitman


Wzrastać duchowo

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: W jaki sposób można wzrastać duchowo?

Odpowiedź: Wzrastać duchowo – oznacza znajdować się w grupie. Należy uczyć się w niej według metody Rabasza, którą nieustannie studiujemy. Jest to stara metoda, nazwana po prostu od imienia mojego Nauczyciela. Rabasz był ostatnim kabalistą, w tysiącletniej plejadzie kabalistów, którzy sami na sobie odpracowywali tą metodę.

Dlatego jeśli zaczniecie odpracowywać w grupie metodę „połączenia z innymi‘‘, wszystkie wasze problemy stopniowo zamienią się w słodycz.

Z lekcji w języku rosyjskim, 20.01.2019


Od czego zależy pragnienie studiowania Kabały?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Od czego zależy pragnienie studiowania nauki Kabały?

Odpowiedź: Dążenie do Stwórcy zależy od reszimo (duchowy informacyjny zapis), który odkrywa się w człowieku. To nie są tylko pytania o sens życia i o jego bezwartościowość, ponieważ odpowiedzi mogą być tylko czysto ziemskie.

W człowieku pojawia się naglące pytanie o istocie istnienia powyżej tego, aby się napełnić. Nie obchodzi mnie, jak będę żył, w jaki sposób będę się napełniał, co będę miał i jak zakończę swoje życie. Dla mnie ważne jest to, aby zrozumieć wewnętrzny sens! Skąd ono pochodzi, dlaczego jest mi dane? Co to jest za fenomen – życie? Co to życie sobą przedstawia?

Kiedy w człowieku pojawiają się te pytania, wtedy powinien naprawdę koniecznie odkryć zamysł stworzenia. To jest sam Stwórca – nie jest jasne, co to jest? Ale jeśli zamysł, myśl, z której wszystko zostało stworzone: „Dlaczego? Po co? Do czego? Jak? Przez kogo?” – ciągnie człowieka, wtedy zaczyna studiować Kabałę i pozostaje w niej.

A jeśli człowieka przypadkowo przyciągnęło do Kabały innymi pytaniami, mniej ukierunkowanymi na wewnętrzny sens życia, to wtedy odchodzi. Dlatego powiedziano, że „tysiąc wchodzi do ciemnego pokoju i tylko jeden pozostaje, idzie dalej w kierunku światła‘‘.

Z lekcji w języku rosyjskim, 04.04.2019


Przyjemność z połączenia

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Na świecie jest wiele grup ludzi, którzy czerpią przyjemność z połączenia. Czym różnią się takie grupy od grupy kabalistów?

Odpowiedź: Rzeczywiście jest wiele grup na świecie, które zajmują się różnego rodzaju metodami połączenia i otrzymują od tego wielką przyjemność. Ludzie uczęszczają na karaoke, chodzą na tańce, śpiewają razem itd. Patrzysz na nich i jesteś pod wrażeniem tego, jaką czerpią przyjemność z tego że są razem.

Jak odróżnić grupę kabalistyczną od jakiejkolwiek innej grupy, która jednoczy się i otrzymuje od tego jakąś przyjemność?

Chodzi o to, że celem zwykłych grup jest przyjemność aby napelnić siebie. A celem połączenia grup kabalistycznych jest dostarczenie przyjemności Stwórcy. W miarę jak kabaliści dążą do tego, taką miarą podnoszą się do poziomu Stwórcy.

Z lekcji w języku rosyjskim, 20.01.2019