Artykuły z kategorii

Świat musi się śpieszyć

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jak podczas czytania księgi „Wprowadzenie do nauki Kabały” (Ptichy) lub „Nauki Dziesięciu Sfirot” (TES), Rabasz uczył Pana, czuć i odczuwać materiał struktury Wyższych światów?

Odpowiedź: Nie robił tego w taki sposób. Po prostu cierpliwie mnie nauczał, dopóki nie zacząłem „czegoś‘‘ odczuwać. W żaden inny sposób! Rabasz nie popychał mnie do przodu.

Ale ja was popycham, bo mam ku temu powód. Świat rozwija się niebezpiecznie szybko i zmusza nas do dostosowania się do tych nieprawidłowych, zniekształconych form, które on przyjmuje. Gdyby nie to, nie śpieszyłbym się tak.

Macie rację, że trochę gonimy z materiałem i nie wszystko rozumiecie, czego się wymaga. Ale to przezwyciężycie. Dlatego że na świecie obecnie zrobiło się groźnie a to oznacza, że możecie to zrobić.

Z lekcji w języku rosyjskim, 04.04.2019


Czy można wpłynąć na percepcję człowieka?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Im więcej Pana słucham, tym bardziej rozumiem, że Kabała – to światło. Czy ludzie którzy znajdują się na określonym wysokim duchowym poziomie, są w stanie wpływać poprzez miłość do bliźniego na podświadomą percepcję uczuć zwykłego człowieka? Kiedy on sam nie rozumie, ale może odczuć jakąś wewnętrzną duchową ekstazę?

Odpowiedź: To jest bardzo trudne, praktycznie niemożliwe aby wpłynąć na percepcję uczuć człowieka. Dlatego że duchowy stan nie zależy od jego pragnienia. Zależy od tego, na ile człowiek może podnieść się nad swoim egoizmem.

Wielu ludzi chce, ale nie może przekonać siebie o tym że ”pragnąć duchowego ‘’- to chcieć podnieść się nad sobą, ponad swoim egoizmem. Człowiek zgadza się na wszystko, oprócz tego właśnie.

Z lekcji w języku rosyjskim, 22.01.2017


Matryca w której znajduje się Stwórca

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Nasza myśl powinna cały czas być ze Stwórcą, z miłością, z dobrocią. Jak dojść do takiego stanu i pozostać w nim przez cały czas?

Odpowiedź: Do tego konieczna jest grupa, bo w przeciwnym razie odłączysz się od Stwórcy. Spróbuj sam, a zobaczysz wtedy jak wyrzuca cię, dlatego że nie masz za co się trzymać.

Stwórca sam w sobie nie istnieje, żeby można było w jakiś sposób trzymać się za Niego, przykleić się do Niego. Konieczna jest matryca, jakiś system, w którym On się znajduje i przez którą mógłbym być w związku z Nim.

Stwórca stworzył ten system z dziesięciu sfirot, które łączą się między sobą z rozbitego stanu. Ponieważ go nie posiadamy, konieczna jest grupa. Jeśli nad naszym rozbiciem we wszystkich możliwych próbach zjednoczenia próbujemy odtworzyć ten system, to zaczynamy odczuwać, co to jest Stwórca, czym jest ta właściwość, która powinna zostać osiągnięta przez nas i napełnić nas.

I tutaj pojawia się bardzo dużo nowych badań. Praktycznie na tym polega cała nauka Kabały.

Z programu TV „Ostatnie pokolenie”, 22.03.2018


Instrument do zarządzania pragnieniem

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jakie podstawowe instrumenty zarządzania naszym światem i ludzkim poziomem posiada Stwórca?

Odpowiedź: Stwórca steruje nami za pomocą wyższego światła. Cały czas zmienia nasze pragnienia, stworzone przez światło i z jego pomocą daje nam siły, aby podnieść się nad pragnieniami lub opuszcza nas w nich.

Ze strony Stwórcy wszystko jest bardzo proste, u Niego istnieje tylko jedna siła – Wyższe światło. Stwórca nie potrzebuje niczego więcej.

A pragnienie, które stworzył, znajduje się w absolutnie całkowitej zależności od światła. Grając ze światłem i dosłownie zmniejszając lub zwiększając je, Stwórca cały czas gra z naszymi różnymi pragnieniami. Dlatego czujemy wewnątrz siebie, jak wszystko się zmienia.

Pytanie: Czy światło ma jakieś parametry, właściwości? Czy można je przeanalizować, zbadać?

Odpowiedź: Tylko według tego, jak ono działa w pragnieniu.

Pytanie: A jak światło jest odczuwane w pragnieniu?

Odpowiedź: Podnosi, opuszcza, zmienia, napełnia pragnienie, wychodzi z niego i tak dalej.

Z lekcji w języku rosyjskim, 15.04.2018


Książka – to odcisk duszy

idra_raba_100_wp.gifPytanie: Dlaczego tak ważne jest czytanie książek kabalistycznych?

Odpowiedź: Istnieje wiele rodzajów informacji. W naszych czasach stopniowo, przechodzimy od czytania do słuchania plików audio i od słuchania do oglądania wideo. Ale to nie jest to samo.

Oglądać i słuchać to zwierzęcy poziom. Czytać – to poziom człowieka. To jest coś zupełnie innego. Istnieje duchowy kanał, który wchodzi w człowieka poprzez książkę.

Słuchać lekcje – to cudownie. Oglądać lekcję – wspaniale. Ale nic nie może zastąpić książki.

Ponieważ z książką człowiek wchodzi w bardziej wewnętrzny kontakt którego, być może wyraźnie nie czuje. Być może w naszych czasach człowiek już nie jest przyzwyczajony do czytania, ale czytanie – to poziom człowieka.

Czytając księgę Zohar, odkrywa się ważność liter, ich formę, ich porządek. I nie ma to znaczenia – w jakim języku są napisane te litery.

Kabaliści przekazali nam kod w jednym języku, hebrajskim (aramejskim) i nie przekazali nam kodu w innych językach.

Kształt liter odzwierciedla model duszy, jej odcisk. Dusza posiada kilka form i tak odciska się za każdym razem w innej formie.

Czytając tekst, przechodzimy od jednej litery do drugiej i nasza dusza zgodnie z tym zmienia się, przyjmując jedną formę za drugą. Dlatego książka jest związana z duszą człowieka.

Z trzeciej lekcji Kongresu Północnoamerykańskiego