Artykuły z kategorii

Moje myśli na Twitterze, 08.05.19, cz.1

Twitter zakazał Izraelskiemu Ministerstwu Obrony aktualizacji wiadomości na swoim Twitterze o liczbie rakiet, wystrzelonych z Gazy – są to rzekomo „powtarzające się wiadomości”. Wkrótce zobaczymy rosnący antysemityzm, jako ograniczenie naszego udziału we wszystkich środkach masowej informacji, jako presję Stwórcy aby nas skorygował.

@Michael_Laitman


Jedyna opcja wolności woli

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy wolność woli polega na tym, aby przyśpieszyć realizację zamysłu stworzenia? Ile jest wariantów tej realizacji?

Odpowiedź: Jest tylko jeden wariant. Nie istnieją żadne inne opcje. Istnieje tylko jeden stopień wolności – poprzez grupę przyciągnąć na siebie wyższe światło, które podniosłoby mnie na poziom obdarzania i miłości. Wtedy wyjdę za ramy swojego egoizmu i ujrzę świat w duchowej formie, nie zepsutym swoim egoizmem.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.03.2018


Moje myśli na Twitterze, 08.05.19, cz.2

Niezależność osiąga się w prosty sposób: jeśli zbliżam się z innymi do stanu „kochaj bliźniego swego jak siebie samego” to przy tym odkrywam najwyższą siłę w naturze, która steruje wszystkim i którą ja będę sterować. Wtedy będę nie tylko niezależnym – ale będę odczuwać, że wszystko zależy ode mnie.

W przeddzień Dnia Niepodległości życzę tego narodowi Izraela: abyśmy postarali się wszyscy razem pomóc sobie nawzajem osiągnąć radość, połączenie, wzajemność, dobre postrzeganie siebie nawzajem. Abyśmy zrozumieli, że tak naprawdę jesteśmy od siebie zależni – i w tym tkwi nasza niezależność.

@Michael_Laitman