Artykuły z kategorii

Po ciemności przychodzi świt

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jakie stany, mam na myśli ziemskie przyjemności i cierpienia, przeszedł Pan osobiście do czasu odkrycia Stwórcy?

Odpowiedź: Przeszedłem wiele rzeczy. I wy też to przejdziecie. To wszystko powtarza się u każdego człowieka.

Pytanie: Czy odczuwał Pan pustkę lub depresję?

Odpowiedź: Jak można tego nie odczuwać? Przecież są to niezbędne stany, nawet przed uzyskaniem jakiejkolwiek wiedzy? Musicie poczuć, że brakuje wam tej wiedzy, że czegoś nie rozumiecie, znajdujecie się w zagmatwanym stanie.

Tak samo w duchowym poznaniu. Przed tym zanim zaczniecie odkrywać coś duchowego, macie wrażenie, że niczego nie rozumiecie, że znajdujecie się w jakiejś bezsilności. Wydaje się wam, że nigdy nie osiągniecie pożądanego celu. Wszystkie zajęcia są absolutnie bezużyteczne, bezcelowe, głupie. Zaczynacie przeklinać najpierw siebie, potem mnie, a w końcu nas wszystkich.

Ale ten stan w końcu zmienia się. Przychodzi nowy dzień, nowe światło i wszystko przedstawia się w nowy sposób, tylko już na wyższym poziomie.

I tak za każdym razem zmieniają się ciemność i światło, noc i dzień, dopóki nie zgromadzimy wystarczająco dużo wrażeń, które przekształcą się w stałe odczucie – w wiedzę.

Z lekcji w języku rosyjskim, 23.12.2018


Poprawnie iść do przodu

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jaka miara świadomości i wrażliwości człowieka może uchronić go od nieprzyjemności i cierpienia?

Odpowiedź: Nie należy za bardzo zagłębiać się w to, jak uciec od cierpienia albo jak próbować nie odczuwać go.

Powinniśmy prawidłowo rozwijać się i powoli postępować do przodu. A w takim przypadku nawet małe cierpienie będzie odczuwane przez nas jako prawidłowe, kierujące siły do celu. Ponieważ człowiek nie może poruszać się w pracy duchowej, tylko prawą siłą. Poprzez odczuwanie samych przyjemności, niczego nie osiągniemy.

Musimy poruszać się w dwóch liniach: prawej i lewej. W taki sam sposób jak bierzemy małe dziecko, gdy zaczynamy uczyć je chodzić – za obydwie ręce.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.11.2018


Istota nauki Kabały, cz.9

каббалист Михаэль Лайтман

Trzy przyczyny ukrycia Kabały

Komentarz: W swoich artykułach Baal HaSulam napisał, że istnieją trzy przyczyny ukrycia Kabały.

Pierwsza przyczyna jest taka: że nie ma takiej potrzeby. Ponieważ ludzkość nie miała potrzeby kontrolować swojego przeznaczenia, dowiedzieć się tego czy istnieje życie po śmierci? Jednak ludzie zawsze interesowali się takimi kwestiami.

Odpowiedź: Możesz nawet dzisiaj wyjść na dowolny plac do milionów ludzi, aby o tym opowiedzieć. Zobaczysz wtedy ile osób będzie zainteresowanych. Rozpowszechniamy Kabałę, wołamy na każdym rogu: „Zobaczcie czego możecie się dowiedzieć, co można osiągnąć…”

Komentarz: Może ludzie po prostu w to nie wierzą?

Odpowiedź: Nie. Dlatego że dzisiaj jest to potrzebne tylko tysiącom a nie miliardom. Przecież lepiej siedzieć spokojnie w domu przed telewizorem, pić piwo i oglądać piłkę nożną.

Pytanie: Czy człowiek nie chce być szczęśliwy?

Odpowiedź: A po co, wtedy musiałby naprężyć się: „dobrze jest, niech wszystko będzie tak jak się toczy”. Widzimy to z praktyki, tutaj nic nie można zrobić.

Komentarz: Drugą przyczyną ukrycia Kabały, jak napisał Baal HaSulam była – niemożliwość odkrycia tej nauki.

Odpowiedź: Z pokolenia na pokolenie rozwijaliśmy nasze organy zmysłów i jednocześnie z tym aparat myślący, ponieważ poznanie rzeczywistości w której istniejemy przejawia się w uczuciach i umysłach.

Ponadto ludzie nie mieli jeszcze wystarczającego doświadczenia. Wierzyli w różnego rodzaju tajne siły, w istnienie duchów i wielobóstwo. Dzielili naturę tak jak byli podzieleni sami – na dobre i złe części, na wojny między nimi. Na przykład w starożytnej Grecji i innych źródłach opisuje się mnogość bogów.

Wszystko to ludzkość wymyśliła, opierając się na swoich wyobrażeniach o świecie. Trzeba było czekać aż ludzie stopniowo się rozwiną i będą mogli wznieść się ponad tym.

Nie powiedziałbym, że również w naszych czasach są w pełni gotowi podnieść się, chociaż już zaczynają w jakiś sposób odsuwać się od takich wyobrażeń o życiu, o świecie, o zarządzaniu nimi. A przecież wcześniej byli we władzy swoich przestarzałych poglądów. W jakich mentalnych warunkach żyli do średniowiecza, w co wierzyli, jak bardzo byli ograniczeni?

Pytanie: To znaczy kilkaset lat temu niemożliwe byłoby wyjaśnienie podstawowego tematu Kabały „Postrzeganie rzeczywistości”: świat poza nami nie istnieje, wszystko jest tylko wewnątrz człowieka?

Odpowiedź: Nie. Zajmuję się tym na przestrzeni dziesiątek lat, nie da się tego wyjaśnić. I dzisiaj większość ludzi tego nie dostrzega. Są pojedyncze osobowości, które słuchają i są gotowe do podjęcia wysiłków, ponieważ odczuwają wewnętrzną potrzebę. I również oni postrzegają wszystko stopniowo na przestrzeni wielu lat.

Teraz nie ma żadnych ograniczeń na studiowanie Kabały. Można ją wyjaśnić, ale tylko tym, którzy tego chcą. To jest najważniejszy warunek. Człowiek powinien rozwinąć potrzebę w odczuwaniu, w wiedzy, w poznaniu wyższej siły – jest zobowiązany ją uchwycić. Jak dziecko łapie coś i wkłada do ust, tak i ja chcę uchwycić tę wyższą siłę.

Pytanie: Trzecia przyczyna ukrycia Kabały – to tajemnica natury, tajemnica Stwórcy. Polega na tym, że jeśli człowiek jeszcze się prawidłowo nie rozwinął to wszelkie wyjaśnienia nic mu nie pomogą. Pomimo wszystko nie jest na to gotowy?

Odpowiedź: Oczywiście, ponieważ jeszcze nie znajduje się na odpowiednim poziomie. To jest tak samo jakby wyjaśniać coś zwierzęciu albo małemu dziecku. Starasz się, mówisz do niego, a ono patrzy na ciebie i nic nie rozumie.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 12.11.2018


Unia Europejska i polityka zbliżenia

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: W tym roku odbędą się wybory do Parlamentu Unii Europejskiej. Gdyby Pan był przewodniczącym Unii Europejskiej, to co by Pan zrobił?

Odpowiedź: Anulowałbym Unię Europejską, dopóki nie jest za późno, bo zanosi się że będzie jeszcze gorzej. Może zbyt daleko patrzę w przyszłość, ale w zasadzie zmierzamy do tego, by upewnić się, że zgromadzenie egoistów jest bardzo złym działaniem.

Tak jest powiedziane w pismach: „Zgromadzenie egoistów – jest złe dla nich i złe dla świata”. Dlatego radziłbym Unii Europejskiej jak najszybciej rozwiązać się, w przeciwnym razie dojdzie do bardzo złych rzeczy. Obecnie nie tylko Anglii jest trudno, jest państwem wyspiarskim ze swoją specyficzną psychologią. Była członkiem UE, a teraz z trudem wychodzi stamtąd. Znacznie trudniej będzie wszystkim innym członkom UE oderwać się od siebie.

W przeddzień wyborów radziłbym, aby poważnie zastanowili się nad tym. Minęło zaledwie 20 lat od dnia organizacji UE. Ale wystarczająco dużo, by przekonać się, że ten sojusz nie funkcjonuje dobrze. UE doprowadzi do jeszcze większych problemów.

To nie jest tylko problem z imigrantami. Problemem jest cały sposób myślenia Unii Europejskiej – jest nieprawidłowy! Konieczne jest połączenie się – nie banków, nie przedsiębiorstw i sklepów ale „ludzi‘‘. Tego jeszcze nie było. Wręcz przeciwnie wpuścili do siebie emigrantów, którzy jeszcze bardziej uwidocznili podział, nienawiść, strach i terror.

Polityka Unii Europejskiej całkowicie nie odpowiada zbliżeniu. Dlatego lepiej dla wszystkich będzie, jak najszybciej rozpocząć wspólny „brexit”.

Komentarz: Pan ciągle wystepuje za jednością a teraz nagle mówi, że należy się rozejść?

Odpowiedź: Chodzi o to, że zbliżenie zupełnie nieprzygotowanych ludzi nie jest jednością. Do tego należy ich długo przygotowywać!

Karol Marks w swoich pracach o stworzeniu komunistycznego społeczeństwa pisał, że wzajemne wsparcie, wspólność środków produkcji itp. są możliwe tylko wtedy, gdy społeczeństwo jest do tego przygotowane i ludzie rozumieją, że nie ma innego wyjścia. Ponieważ muszą pracować ponad swoim egoizmem, w przeciwnym razie nie przeżyją.

Tak więc musimy jeszcze dużo pracować nad sobą. Oczywiście jakby nie potoczyły się losy, to Unia Europejska będzie na razie istnieć. Tylko miejmy nadzieję, że jej rozpad nie będzie krwawy, przecież nie jest to również wykluczone. Oby Europa, która już dwukrotnie rozpoczynała wojny światowe, nie rozpoczęła trzeciej.

Z lekcji w języku rosyjskim, 13.01.2019


Istota nauki Kabały, cz.8

каббалист Михаэль Лайтман

Dlaczego Kabała była ukryta?

Pytanie: Czy to prawda że Kabała zna odpowiedzi na takie pytania? Czy istnieje Bóg i kim On jest? Jaki jest cel istnienia ludzi na Ziemi? Czy istnieje życie po śmierci? Czy można zarządzać losem? Jak stać się szczęśliwym? Dlaczego ta nauka jest tak potrzebna ludzkości i była ukryta przez wiele lat?

Odpowiedź: Kabała czekała aż ludzkość dojrzeje.

Była ukryta w taki sam sposób, jak ukrywamy przed dziećmi różne rzeczy, które są dla nich szkodliwe. Na przykład dajesz swojemu dziecku tylko to, co może być korzystne dla jego wieku, dla jego rozwoju. Dorastając zacznie czytać bardziej wszechstronne, odpowiednie książki, kształtujące odpowiedni kierunek rozwoju.

Ukrycie polega na trosce o prawidłowy rozwój ludzkości, tak samo jak małych dzieci. Dlatego aby mogły osiągnąć harmonijny rozwój, umiały prawidłowo zadawać pytania i otrzymywać właściwe odpowiedzi.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 12.11.2018


Nauczyć się dostrzegać informacje

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Gdy na przykład człowiek studiuje jakąś dziedzinę wiedzy, to na początku poznaje ogólny obraz, następnie przeprowadza analizę różnych szczegółów, a potem już łączy tę wiedzę w ogólną całość. Czy tak jest w Kabale? Czy może nie ma znaczenia co się studiuje i jak to przebiega?

Odpowiedź: Kabałę studiuje się zgodnie z systemem który zostawili nam nasi nauczyciele kabaliści, napisali i zostawili dla nas podstawowe źródła. Ludzie którzy przychodzą uczyć się Kabały, powinni przyswoić sobie wiedzę z zakresu np. księgi „Wprowadzenie do nauki Kabały“ to znaczy strukturę systemu wszechświata i jedocześnie studiować sposób jego poznania. To w jaki sposób wszechświat funkcjonuje.

Z kolei ta część studiów składa się również z dwóch części. Pierwsza część dotyczy artykułów o człowieku, wolnej woli, o społeczeństwie ludzkim oraz rozwoju ludzkości. Druga część dotyczy odczuć oraz osobistego poznania człowieka.

Ale dwa główne nurty to fizyka i odczucia, które to z kolei składają się z podczęści.

Studiowanie Kabały według wskazówek samych kabalistów, polega nie tyle na gromadzeniu wiedzy, co na wręcz przeciwnym postępowaniu. Przez wiele pokoleń prawdziwi kabaliści nie tylko nie próbowali czegoś zapamiętać, ale starali się to zapomnieć. Tak aby każdego dnia w nowy sposób przyswajać sobie wiedzę, postrzegać ją na nowo, poczuć ją w nowych uczuciach i myślach.

Dlatego nikt nie powinien dążyć do tego, aby ta wiedza i uczucia pozostawały w nim. Bo będą tylko blokowały i ograniczały człowieka. Prawdziwi kabaliści próbowali zapomnieć wszystko i nawet modlili się o to.

Komentarz: Ale z drugiej strony Kabała ma też podejście naukowe. Baal HaSulam nauczał, że konieczne jest też wyuczenie się na pamięć wszystkich definicji kabalistycznych.

Odpowiedź: Każdego dnia od nowa uczyć się, potem ponownie rozumieć na różne sposoby. Wszystko to tylko po to, by nie gromadzić w sobie informacji, a poznawać je. Musimy przygotować się do postrzegania w naszych odczuciach „wyższej wiedzy‘‘.

Pytanie: Czy to oznacza że uczeń postrzega siebie jak laboratorium, jako obiekt badań?

Odpowiedź: Tak. Dokładnie tak jak sensor, który powinien poczuć duchową przestrzeń i Stwórcę. Człowiek bada jak bardzo się do tego zbliża, jak zmienia się, czy się do tego nadaje by odkryć to poznanie.

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 20.11.2018