Artykuły z kategorii

Połączenie ludzi – to święto

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy istnieje jakieś specjalne świecenie zgodnie z korzeniem i gałęzią podczas świąt, na przykład w Nowy rok?

Odpowiedź: Ogólnie przyjęty obywatelski Nowy rok jest to przyjemne święto, które wszyscy lubią. Ale w nim nie ma specjalnego duchowego korzenia, i odpowiedniego do niego jakiegoś rodzaju świecenia.

Jednak z drugiej strony, gdy ludzie łączą się razem dobrymi połączeniami i chcą przyciągnąć na siebie wyższe światło, mogą to zrobić w dowolnym czasie, niezależnie od roku, czasu, dnia i nocy.

Połączenie ludzi – to jest właśnie święto.

Z lekcji w języku rosyjskim, 30.12.2018


Środki do osiągnięcia fuzji

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy kabalista może podnieść się zarówno nad uczuciem cierpienia, jak i nad uczuciem przyjemności?

Odpowiedź: Tak. To właśnie jest środkowa linia, kiedy on nie zależy ani od jednego, ani od drugiego. Do tego należy dążyć.

Pytanie: I co się dzieje: rozkoszuję się czy cierpię?

Odpowiedź: Dla mnie zarówno przyjemność, jak i cierpienie są tylko środkiem do osiągnięcia fuzji.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.11.2018


Przyspieszenie na ścieżce duchowej

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Co oznacza przyspieszenie na ścieżce duchowej i dlaczego tego potrzebujemy?

Odpowiedź: Przyspieszenie duchowe – to przyspieszenie w rozwoju. Ono może przechodzić tylko wtedy, jeśli robię to nie dla siebie samego, a tylko ze względu na grupę, Stwórcę, ludzkość – to znaczy wszystko, co wykracza poza ramy mojego egoizmu.

Jeśli staram się przyspieszyć swój rozwój duchowy, aby bardziej pomóc innym, wtedy otrzymuję dodatkową siłę i, przyspieszam swój rozwój, ciągnę za sobą już całe kli (naczynie), całą duszę.

Z lekcji w języku rosyjskim, 09.12.2018


Ile pozostało do końca korekty?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jeśli w duchowości nie istnieje czas, to co to jest bezpośrednia droga? Czy ona jest krótsza?

Odpowiedź: W duchowości czas nie istnieje. To nie ma nic wspólnego z naszym światem. Odmierzono do końca korekty 6000 lat. Teraz jest 5779 rok. To znaczy, do ostatecznej korekty pozostało 221 lat.

Jednak możemy osiągnąć ją wcześniej. Ale w zasadzie to, co przepowiedziała nauka Kabały spełniło się dokładnie według czasu. A po ostatecznej korekcie cały świat wzniesie się na poziom Wyższego świata.

Z lekcji w języku rosyjskim, 02.12.2018


Jak odczuwa się duchowe wzniesienie?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jak odczuwa się stan duchowego wzniesienia?

Odpowiedź: Odczucie duchowego wzniesienia – jest to odczucie jedności wszechświata, odczucie wszystkich nas istniejących w jednym polu połączenia, we wzajemnej miłości. To pole nazywa się właśnie „Stwórcą”.

Człowiek wyraźnie czuje, że znajduje się w Stwórcy. W tym stanie przebywają praktycznie wszyscy bez wyjątku. My nie wychodzimy z niego. Są tylko tacy ludzie, którzy to czują, i są tacy, przed którymi jest to ukryte. Zadaniem każdego i wszystkich razem jest w pełni odkryć Stwórcę, nasze istnienie w Nim.

Pytanie: Jak człowiek określa, że to, co teraz odczuwa – to Stwórca? Czym w takim przypadku jest Stwórca?

Odpowiedź: Właściwość obdarzania i miłości, która zaczyna świecić na człowieka, przechodzi przez niego, ogarnia go i zawojowuje swoim dobrym blaskiem – to pierwsze spotkanie ze Stwórcą.

Z lekcji w języku rosyjskim, 09.12.2018


Jak wykorzystać swoją indywidualność?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jak można wykorzystać swoją indywidualność dla dobra grupy i postępu?

Odpowiedź: Gdy zaczniesz pracować z grupą, zobaczysz, jak twoje właściwości wyraźnie skierowane są przeciwko przyjaciołom. Nie ma w tobie nic, co mogłoby być w jakiś sposób z nimi zharmonizowane.

Jesteście zupełnie różni, odlegli od siebie, przeciwni sobie, nienawidzicie jeden drugiego. Właśnie tutaj pojawia się dla ciebie możliwość połączenia się między sobą. Niech tak będzie.

Pytanie: W jaki sposób człowiek może zweryfikować prawdziwość swoich poglądów na temat grupy, przyjaciół, nauczyciela i Kabały, jeśli robi to ze swojego nienaprawionego stanu?

Odpowiedź: To nie jest ważne. Przecież pracujesz z grupą, dlatego sprawdzaj się tylko w stosunku do swoich przyjaciół. Nie martw się, ta metoda została dopracowana. Ona pochodzi z samego celu stworzenia, z połączenia między nami. Ona nie może nie działać. Ogólnie rzecz biorąc na świecie nic nie działa, poza nią.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.11.2018