Artykuły z kategorii

Dlaczego droga do duchowego odkrycia jest taka długa?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Dlaczego okres przygotowań do duchowego odkrycia jest taki długi?

Odpowiedź: Rzeczywiście, okres przygotowawczy jest bardzo długi. Może potrwać 20 i 30 lat, zanim zaczniesz otrzymywać i poznawać odpowiedzi.

Ale rzecz w tym, że to nie jest po prostu oczekiwanie, jakbyś czekał na pociąg w hali dworca, ale twoja nieustanna zmiana, nieustanna adaptacja do tego stanu, kiedy zaczniesz poznawać ukryty Wyższy świat.

Dlatego cała twoja droga zależy od głębi twojej duszy. Im jest ona wyższa, tym większą drogę będzie przechodzić do pierwszego odkrycia duchowego świata.

Z lekcji w języku rosyjskim, 25.11.2018


Poznanie wspólnego systemu

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Każdy ma swoją własną rolę i część we wspólnej duszy Adama. Przypuśćmy, że przygotowano dla mnie osiągnięcie niewielkiego stopnia poznania Stwórcy. Co to znaczy?

Odpowiedź: Nie ma znaczenia, czy przygotowano dla ciebie maleńkie poznanie Stwórcy, czy duże, przecież jesteś komórką jednego, jednolitego integralnego organizmu.

Dlatego poprzez swoją komórkę poczujesz cały organizm. I to tak bardzo, że cała jego działalność, cała jego praca, wszystkie jego plany będą przez ciebie zrozumiałe do takiego stopnia, do jakiego wejdziesz w ten system.

Poznajesz cały system. Nie masz żadnego uczucia, że czegoś nie zrozumiałeś. Czujesz się absolutnie napełniony wiedzą.

Z lekcji w języku rosyjskim, 07.10.2018


Rodzina i odkrycie Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego Pana zdaniem najbardziej naturalna komórka natury, rodzina, jest najbardziej daleka od tego, by być miejscem odkrycia Stwórcy?

Odpowiedź: Dlatego, że ludzie nie mają metody prawidłowego rozwoju relacji stosunków małżeńskich. Nie kształcimy ich w ludziach, a takich relacji należy wcześniej uczyć.

Wtedy ludzie będą się żenić, wychodzić za mąż, zakładać rodzinę, aby zbudować odpowiednie duchowe relacje między sobą, żeby między mężem i żoną naprawdę odkrył się Stwórca, to znaczy stworzyła się właściwość wzajemnego obdarzania i miłości, a nie zwierzęcego przyciągania, i tam odkryłby się Stwórca. Jak powiedziano: „Mąż i żona – Szhina (Boskość) między nimi”.

W takim sojuszu każdy jest obdarzający i każdy jest otrzymujący, i między nimi odkrywa się wyższa siła, właściwość obdarzenia i miłości. To czeka nas w przyszłości.

Z lekcji w języku rosyjskim, 11.06.2017


Czym różni się prośba kabalisty od modlitwy wierzącego?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czym różni się prośba kabalisty od modlitwy zwykłego wierzącego człowieka?

Odpowiedź: Kabalista prosi o własną naprawę, aby dzięki temu naprawić świat, który w zasadzie znajduje się w nim. Każdy kabalista czuje się odpowiedzialny za świat. Ale naprawiać należy tylko siebie, a nie innych.

A zwykły wierzący prosi, by jemu było dobrze, by nie było kar, by Stwórca zlitował się nad nim, i aby on dostał się do raju. Wszystko to są absolutnie egoistyczne prośby.

Kabała zwykle nie zajmuje się porównywaniem. Poprostu taką możliwość daje się temu, kto odczuwa w sobie bezpośrednie dążenie do sensu życia, aby odkryć Stwórcę.

Z lekcji w języku rosyjskim, 04.11.2018