Artykuły z kategorii

Moje myśli na Twitterze, 17.08.18

каббалист Михаэль Лайтман Kiedy się budzę, natychmiast uaktywniam połączenie ze Stwórcą, zamykam nas razem. Następnie staram się iść, jak na autopilocie: wszystko od Niego, pomimo przeszkód strzec z Nim kontakt. Na przeszkodach Stwórca uczy mnie więzi z Nim, aż dojdę do wyraźnego, pełnego połączenia.

Duchowe wzniesienie i odkrycie Stwórcy następuje pod wpływem wyższego światła OM (Or Makif). Ono działa w miarę wysiłków, jakie wkładam w uzyskanie jego właściwości obdarzania i połączenia (miłości). Jeśli pomimo swoich właściwości otrzymywać, dążę w grupie do obdarzania, połączenia się – to wysiłki połączenia ponad ego są właśnie wiarą ponad wiedzą.

My odczuwamy ten świat. On istnieje we właściwości otrzymywać.

Wyższy świat istnieje we właściwości obdarzać. Możemy go poczuć, jeśli zdobędziemy jego właściwości.

Budując w grupie relacje wyższego świata, wywołujemy na nas jego wpływ, zmieniamy się i zaczynamy go odczuwać.

@Michael Laitman


Jak pomóc ludziom dowiedzieć się o Kabale?

 ÐºÐ°Ð±Ð±Ð°Ð»Ð¸ÑÑ‚ Михаэль Лайтман Pytanie: Trzy lata studiuję Kabałę. Bardzo często czuję się winna, że nie mogę opowiedzieć o nauce Kabały tym ludziom, którzy poszukują siebie. Czy mógłby Pan dać radę, jak to zrobić, jak im pomóc?

Odpowiedź: Podaruj książkę albo zaproś na jakiś wykład, ale nie więcej. Nie zmuszaj człowieka. Jeśli będzie to dla niego interesujące, on dowie się wszystkiego.

Z lekcji w języku rosyjskim, 22.01.2017


Poczuć Wyższy świat

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy w programie człowieka jest założona podwyższona wrażliwość? Czy u każdego jest różnie?

Odpowiedź: Nie wiem, czym jest „podwyższona wrażliwość” . Ale możliwość odczucia Wyższego świata jest założona absolutnie we wszystkich. Przy czym wszyscy są zobowiązani do osiągnięcia tego i wszyscy to osiągniemy. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale kiedy? Możemy już teraz.

Jeśli dzisiaj jesteśmy zainteresowani tym, co kabaliści nam ujawnili, to znaczy każdy z nas bez względu na wiek, płeć, rozwój umysłowy lub moralny ma możliwość poznać Wyższy świat w tym życiu.

Z lekcji w języku rosyjskim, 08.04.2018


Źródło wierzeń i nauk

 ÐºÐ°Ð±Ð±Ð°Ð»Ð¸ÑÑ‚ Михаэль Лайтман Jednak po tym, jak rozproszyli się po świecie robotnicy Stwórcy, ich ateistyczni potomkowie stali się idealistami. (Baal HaSulam, „Ostatnie pokolenie”)

Nauka Kabały mówi o tym, że ludzie łącząc się muszą osiągnąć taką jedność, w której rozkryje się jedyna siła natury według zasady podobieństwa właściwości. W naturze ta siła schodzi do naszego świata z góry w dół, a my musimy stać się do niej podobni podnosząc się z dołu do góry.

Jeśli zrobimy z siebie jeden system pragnień, dążeń, wzajemnej pomocy, to zaczniemy odczuwać wyższą siłę.

A jeśli po prostu wykorzystujemy samą ideę prawidłowego zjednoczenia ludzi, nie związując jej z wyższą siłą – braterska wzajemna pomoc, „człowiek człowiekowi przyjacielem, towarzyszem i bratem” itp. – to natychmiast staczamy się ku komunizmowi, socjalizmowi i innym „izmom”.

W zasadzie wszystkie filozofie powstały z Kabały. O tym piszą i filozofowie średniowiecza, i Mirandola, a także niemieccy filozofowie itp.

Ponadto z Kabały wyszły wszystkie tak zwane „religie” i wszelkiego rodzaju ruchy. Z idei konsolidacji ludzi, zbudowania prawidłowej społeczności powstała społeczna psychologia, metoda zjednoczenia itd.

Z programu TV „Ostatnie pokolenie”, 03.07.2017


Jak traktować codzienne życie?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak ludzie zajmujący się Kabałą, powinni odnosić się do codziennego życia?

Odpowiedź: Codzienne życie będzie toczyć się samo. Co w nim jest? Trzeba zarabiać, utrzymywać rodzinę, ale to wszystko jest dodatkowym obciążeniem.

Stosunek człowieka zajmującego się Kabałą do codziennego życia jest zupełnie inny. Zmienia się jego postrzeganie rzeczywistości. On zaczyna rozumieć, że wszystko pochodzi od Stwórcy i przechodzi celowo przez niego do otaczającego świata, aby on mógł połączyć cały świat i samego siebie ze Stwórcą – z jedyną siłą zarządzającą wszechświatem.

Innymi słowy, we wszystkich jego myślach i uczuciach, we wszystkim, co mówi i robi jest Stwórca. To natura, która w ten sposób kieruje człowiekiem. A jemu jest dany tylko punkt w sercu, jak gdyby zupełnie niezwiązany z całą wewnętrzną i zewnętrzną naturą. Ale z pomocą tego punktu on może wydostać się ze wszystkiego, co materialne, pomijać to i obserwować wszystko z zewnątrz.

Z lekcji w języku rosyjskim, 29.01.2017


Jak uwierzyć w Wyższy świat?

 ÐºÐ°Ð±Ð±Ð°Ð»Ð¸ÑÑ‚ Михаэль Лайтман Pytanie: Gdy przyszedł Pan do swojego nauczyciela Rabasza, czy on opowiadał Panu o niuansach duchowego poznania?

Odpowiedź: Nie, o tym nie opowiadają. Zajmowaliśmy się po prostu studiowaniem materiałów: „Nauką Dziesięciu Sfirot”, „Darowaniem Tory”, „Wzajemnym poręczeniem”. Więcej książek nie było. Dopóki to wszystko sobie wyjaśniłem, minęło pięć lat!

Pytanie: Ale, co wpłynęło na Pana, że uwierzył Pan w Wyższy świat przed tym, jak osiągnął Pan duchowość?

Odpowiedź: Wpłynęła logika i to, co mi powiedzieli: „Chcesz – zajmuj się, nie chcesz – możesz odejść, jesteś wolny”. Ponadto, ja podświadomie poczułem, że tutaj jest prawda. Człowiek ma przeczucie, że tutaj może znaleźć prawdę.

Z lekcji w języku rosyjskim, 15.04.2018


Błyskawiczne odpowiedzi kabalisty, 11.02.2018, cz. 1

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Wyższy poziom – to całkowicie naprawiony człowiek. Jaka jest jego misja i jego stosunek do ludzi w codziennym życiu?

Odpowiedź: Pokazać ludziom możliwość duchowej korekty. U człowieka w naszym świecie nie ma żadnej innej misji, jak tylko doprowadzić cały świat do tego stanu.

Pytanie: Podczas czytania książki kabalistycznej działa na mnie wyższe świecenie. Na ile tego wystarczy, aby przejść od zwierzęcej miłości do duchowej, jako właściwości Stwórcy?

Odpowiedź: To nie wystarczy. Musisz wypełniać to, co piszą kabaliści w swoich rekomendacjach dotyczących pracy z grupą. Bez względu na to, jak trudno jest wchodzić w interakcje z innymi, one mimo wszystko są konieczne.

Pytanie: Co w Kabale można odnieść do samopoznania człowieka, jeśli jak ja rozumiem, sam człowiek nie istnieje?

Odpowiedź: Istota, która odkrywa w sobie człowieka – Adama (podobnego do Stwórcy), w miarę odkrycia tego podobieństwa w sobie nazywa się Człowiekiem.

Pytanie: Od czego zależy osiągnięcie najbliższego punktu duchowego?

Odpowiedź: Od tego, że łączę się ze swoimi przyjaciółmi i tym przyciągam wyższe światło. Ono daje mi możliwość podnieść się.

Pytanie: Czym jest ten wewnętrzny głos, którego każdy z nas się radzi? Czy może jest to intuicja?

Odpowiedź: Jest to intuicja, która ani ze Stwórcą, ani z duszą nie ma nic wspólnego. Nie myśl, że mówi w tobie dusza.

Pytanie: Czy istnieje taka możliwość, by poznać swoją życiową misję?

Odpowiedź: Misja życiowa – to „pokonać” samego siebie.

Pytanie: Jak kobieta może upodobnić się do malchut?

Odpowiedź: Tak jak mężczyzna, tylko przez przyczynianie się do połączenia. Malchut – to część parcufa, duszy, która łączy w sobie wszystko.

Z lekcji w języku rosyjskim, 11.02.2018


Jaka jest różnica między odkrytą a ukrytą częściąTory?

 ÐºÐ°Ð±Ð±Ð°Ð»Ð¸ÑÑ‚ Михаэль Лайтман Pytanie: Jaka jest różnica między odkrytą a ukrytą częścią Tory?

Odpowiedź: Ukrytą częścią Tory jest to, co odkrywa się człowiekowi, gdy pracuje on nad swoim duchowym rozwojem. Tora jest czymś zupełnie przeciwnym niż myślą o niej ludzie.

Pytanie: Okazuje się, że ona jest zawsze odkryta, tylko od nas zależy, czy jest ukryta czy odkryta?

Odpowiedź: Tora – to system kontroli całego systemu wszechświata. Jest on ukryty w stosunku do poszczególnego człowieka. Jednak w miarę naszych możliwości rozsądnie, pożyteczne jest uczestnictwo w tym systemie, a wtedy on stopniowo się odkrywa.

Pytanie: Ale w jaki sposób Tora, jako system zarządzania światem i książka napisana 3000 lat temu związane są ze sobą? Czy to jest pisemna i ustna Tora?

Odpowiedź: One obie opisują system, w który należy wejść, opanować go i działać w nim.

Pytanie: Co oznacza ustna Tora? Wychodzi na to, że istnieją pewne prawa, które można było opisać na kartce papieru, ale istnieją prawa, które konieczne było przekazywać tylko z „ust do ust“?

Odpowiedź: Ustna Tora – to system praw, które przekazywane były od nauczyciela do ucznia – od Adama przez 20 pokoleń do Abrahama, a następnie przez wszystkie inne pokolenia do Rabiego Szimona, autora Księgi Zohar. A potem wszystko zostało ukryte.

Wiedza o świecie, o pracy człowieka w zbliżeniu ze Stwórcą nazywa się Tora (od słowa „światło”). Wiedza ta w każdym pokoleniu była stopniowo przekazywana przez garstkę ludzi. I dopiero teraz, począwszy od Ari (XVI wiek) i dalej, wszystko zaczęło się odradzać.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.03.2018


Nauka o przemianie materii

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak wytłumaczyłby Pan prostemu człowiekowi, co to jest nauka Kabały?

Odpowiedź: Kabała – to nauka mówiąca o wszystkim na świecie, badając materię, która przechodzi w sobie wszelkiego rodzaju zmiany, aż osiągnie całkowite podobieństwo do Stwórcy, całkowite włączenie w Stwórcę – w wyższe światło /właściwość obdarzania i miłości.

Materia, która osiągnie stan pełnej korekty, na tym kończy swoją transformację. W najbliższym czasie powinno to zostać osiągnięte przez absolutnie całą ludzkość, a po niej przez wszystkie niższe formy: zwierzęta, rośliny i nieożywioną przyrodę.

Z lekcji w języku rosyjskim, 15.04.2018


Podstawowe zasady sukcesu

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Proszę, niech Pan podzieli się doświadczeniem, jak prawidłowo korzystać z nauk nauczyciela-kabalisty? I proszę podać kilka podstawowych zasad sukcesu, jak wykorzystać taki dar wyższej siły?

Odpowiedź: Jeśli nauczyciel coś ci radzi, przynajmniej postaraj się to wypełnić.

Najważniejszą radą jest brać udział w mojej codziennej porannej lekcji.

Następna rada – znajdź sobie dziesiątkę, pożądane jest fizyczną, a nie wirtualną, starać się być z nią w kontakcie, razem studiować i wypełniać wszystko to, co my robimy w dziesiątce.

Jeśli jest organizowany kongres w twoim rejonie, to postaraj się zrobić wszystko co możliwe, aby w nim uczestniczyć.

I oczywiście zajmij się również rozpowszechnianiem w takim stopniu, w jakim możesz poświęcić temu czas.

Kolejność jest następująca. Najważniejszą rzeczą jest poranna lekcja, następnie odpowiednio praca w dziesiątce, rozpowszechnianie i uczestnictwo w kongresach. Nic więcej nie jest wymagane.

Z lekcji w języku rosyjskim, 07.08.2016