Artykuły z kategorii

Czy istnieje ochrona z góry? Cz. 5

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Około dwa lata temu miałem taki przypadek. Szliśmy z żoną i dwójką dzieci w sobotę ulicą, gdy nie było samochodów a wokół było bardzo spokojnie i cicho. Zbliżyliśmy się do przejścia dla pieszych i spokojnie przeszliśmy przez nie, ponieważ w pobliżu nie było żywej duszy.

Nagle widzimy, że nasz syn trochę się zawahał na przejściu i właśnie w tym momencie pojawił się pędzący z oszałamiającą prędkością samochód, i uderzył w niego wyrzucając go z roweru na drogę.

Nie wiadomo, skąd on się pojawił, ponieważ wokół nie było żadnych samochodów? I jak kierowca mógł potrącić chłopca, przecież widział całą drogę? Okazało się, że zagadał się z pasażerami. Cała historia skończyła się dobrze i syn prawie nie ucierpiał.

To było po prostu jak w kinie! To niewiarygodne, jak to się mogło stać i jak mogło się to zakończyć prawie bez obrażeń, ponieważ ryzyko było śmiertelne. Czy w takiej sytuacji istnieje osobista ochrona z góry, czy nie?

Odpowiedź: Nie ma żadnej osobistej ochrony. Osobiste zarządzanie ma na celu tylko to, aby doprowadzić człowieka do świadomego włączenia się w system natury. Wszystko inne dzieje się zgodnie z potrzebą systemu, by dojść do odkrycia działającej w nim siły. Jeśli takie zdarzenie miało miejsce, to znaczy, że musiało się ono wydarzyć w jednym z elementów systemu.

„Osobiste zarządzanie” oznacza, że jeden z elementów wyróżnia się swoimi szczególnymi wewnętrznymi właściwościami, na tle całego systemu i wyprzedził wszystkie inne części w swoim rozwoju. Taki rozwój podniósł go na inny poziom w porównaniu z jego pokoleniem, dlatego że on musi podnieść się i wypełnić jakąś szczególną misję.

A w przypadku z samochodem i chłopcem, nie ma osobistego zarządzania, a istnieje system, który zobowiązany był przepracować wszystkie te wydarzenia w takiej formie, by dać dziecku, całej rodzinie i kierowcy pewną wiedzę i odczucia.

Musieliście wejść w związek między sobą, może tylko na ten moment, a potem rozejść się i iść dalej. Ale cokolwiek by się nie działo, dzieje się to tylko, dlatego żeby doprowadzić nas do poznania siły, która porusza systemem. Nie istnieje nic, co by się działo poza tym programem i celem.

Szczególna ochrona z góry jest tylko dla wybranych ludzi, którzy osiągnęli specjalny, indywidualny rozwój w związku z wyższą siłą. Oni, jakby wychodzą z ogólnej masy i zaczynają rozwijać swoje odczucia i zrozumienie, pracując indywidualnie w systemie, biorąc na siebie funkcje wyższej siły. I wtedy włączają się do systemu w szczególny sposób i trafiają pod osobiste zarządzanie.

Ale to, dlatego że podnieśli się nad ogólnym zarządzaniem. Oni już nie odnoszą się do niego, a chcą działać zgodnie z osobistym zarządzaniem. Mają specjalną misję i są szczególnymi ludźmi, tak jak istnieje kilka osób, które stoją na czele rządu i decydują o całym kraju. Chociaż w zwyczajnym życiu wydaje nam się, że rząd decyduje o czymś, a w rzeczywistości całkowicie jest w rękach wyższego zarządzania.

Ogólne zarządzanie oznacza, że wszystko na tym świecie odbywa się zgodnie z zarządzaniem wyższego systemu. A osobiste zarządzanie – to, kiedy człowiek zaczyna rozwijać własną świadomość, rozpoznawać ten system i przejmuje nad nim kontrolę. Tylko on ma osobiste  zarządzanie, przecież podejmuje się dodatkowych działań, które może wykonać, zamiast wyższej siły.

Odnosi się to do wewnętrznego rozwoju człowieka, a nie do zewnętrznych wydarzeń, które mają miejsce w naszym życiu. Tylko taka istnieje wolność wyboru człowieka: wziąć kierownicę zarządzania w swoje ręce.

Z rozmowy o nowym życiu, 26.01.2017


Z podziękowaniem Stwórcy za stworzenie

каббалист Михаэль Лайтман Jeśli człowiek robi postępy w „liszma”, pragnąc pracować siłą wiary powyżej wiedzy, z tak zwanym „oddaniem duszy”, to nawet nie osiągając jej jeszcze, a tylko dążąc do niej, sprawia ogromną przyjemność Stwórcy. Jest ona nawet większa, niż będzie później od następnych jego osiągnięć duchowych.

Tak jak małe dziecko dostarcza ojcu i matce więcej przyjemności, niż dorosłe dziecko. Wszakże dorosły już działa według swojego rozumu, z kalkulacjami, a dziecko z naiwnym oddaniem, co bardzo przyciąga i wzrusza rodziców.

Dlatego musimy wysoko doceniać daną nam możliwość, nawet po prostu mówić, myśleć lub czytać o duchowych pojęciach, które są wyższe od naszego świata. Jest to ogromny przywilej. Wielu ludzi dochodzi do tego, próbuje i odchodzi. Co więcej, zaczyna krytykować tę metodę.

Ludzie nie rozumieją, jakie szkody wyrządzają tym sobie, że mówią źle o Kabale. Wszakże Stwórca celowo zorganizował całe stworzenie, wszystkie światy i wspólną duszę, aby doprowadzić stworzenie do swojego poziomu. A oni lekceważą cały ten system, tę metodę, wszystkie warunki, które zostały przygotowane dla nas z góry. Okazuje się, że negują całe stworzenie przygotowane dla nich przez Stwórcę.

Jeśli człowiek nie jest jeszcze po prostu gotowy i nie wie nic o Kabale, to nic nie szkodzi. Ale ten, kto zapoznał się już z nią i zetknął się z tą wiedzą, a potem porzucił ją i zaczął krytykować, w ten sposób okazuje lekceważenie Stwórcy.

Z lekcji do artykułu Rabasza „Uświęcenie miesiąca”, 23.03.2018