Artykuły z kategorii

Pustynia, cz.1

 каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Ziemia – to jedyna planeta we Wszechświecie, gdzie możliwe jest życie. Nie mniej jednak na kuli ziemskiej istnieją obszary nienadające się do życia, jak na przykład – pustynia. Dlaczego na ziemi istnieją takie miejsca, w których praktycznie nie ma wody i bardzo trudno jest przetrwać?

Odpowiedź: Są miejsca na kuli ziemskiej, które nie są przeznaczone do ludzkiej egzystencji: biegun północny i południowy, a także obszar wokół równika, gdzie w większości istnieją pustynie. Wygląda na to, że dla homeostazy, równowagi w naturze, wymagane jest, żeby istniały takie ekstremalne warunki z ekstremalnym zimnem i ekstremalnym upałem.

Podobnie można zapytać, dlaczego istnieją cztery pory roku. Nie lepiej byłoby mieć stałą przyjemną temperaturę 25 stopni? Ale nie rozumiemy, że warunki zewnętrzne są odbiciem naszego stanu wewnętrznego. Na zewnątrz mają miejsce takie same procesy, jak i wewnątrz. Wewnątrz mnie zmieniają się zima, lato, wiosna, jesień: zimne stany i gorące, stany suchości duszy i życiodajnego deszczu.

Dlatego wszystkie warunki muszą być postrzegane, jako niezbędne do specjalnego cyklu klimatu, zmian nastroju w nieożywionym, roślinnym, zwierzęcym świecie i w człowieku. Cały wszechświat zbudowany jest w czterech etapach. Wszakże na świecie istnieją tylko dwie siły: siła obdarzania, emanacji (właściwość Stwórcy) i siła otrzymywania (właściwość stworzenia) a także przejście z jednej do drugiej i z powrotem.

Nie możemy znajdować się tylko w jednej sile otrzymywania – w niej nie można żyć. My teraz nareszcie przekonujemy się, że nie możemy nadal istnieć w takim egoizmie. Ale w jednej sile obdarzania też nie przeżyjemy – konieczne jest połączenie dwóch sił.

Nawet w świecie duchowym, który jest doskonały, nie możemy przetrwać bez naszego egoizmu, on jest nam potrzebny dla lewej linii, jako przeciwwaga do świętości. Bez niego niemożliwe jest uczyć się, wyobrażać sobie, zmierzyć duchowe – jedno ocenia się zawsze w stosunku do drugiego. Dlatego konieczny jest zarówno plus, jak i minus, których właściwą kombinację musimy osiągnąć.

Pytanie: Co to jest wewnętrzna pustynia?

Odpowiedź: Wewnętrzna pustynia jest gorąca i sucha. Są to bardzo trudne warunki, gdy nie ma drugiej siły – wilgotności i chłodu. Nie ma równowagi między dwiema siłami i dlatego jest tak trudno.

W przeciwstawnych warunkach, gdy jest bardzo zimno, także nie da się przeżyć. Na pustyni może być 70 stopni upału, a na biegunie – 70 stopni mrozu. I jedno i drugie – to problem.

Musimy dojść do równowagi dwóch przeciwstawnych sił, jak uczy nauka Kabały. I wtedy osiągniemy środkową linię, to jest równowagę między siłą obdarzania i siłą otrzymywania, i będziemy mogli dobrze żyć: w pokoju ze sobą nawzajem i każdy z samym sobą.

Jeśli kiedykolwiek uda nam się osiągnąć taką wewnętrzną korektę, o której mówi nauka Kabały, to tym my również wpłyniemy na zewnętrzny klimat i na naturę zwierząt, jak jest powiedziane, że wilk zamieszka wraz z barankiem.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z rozmowy o nowym życiu, 28.11.2017


Targi książki w Miami 2017

Nowości od naszych przyjaciół: W Miami odbyły się udane targi książki.

Było wielu odwiedzających w naszym pawilonie, ludzie wykazywali wielkie zainteresowanie, z radością brali nasze prospekty i kupowali książki.


Potrząsnąć Żydów

 каббалист Михаэль Лайтман Pytanie z Facebooka: Dlaczego nieustannie wywyższa Pan Żydów nad innymi narodami?

Odpowiedź: Nie mam na myśli Żydów według narodowości. Żyd („iwri“ od słowa „maawar“) – ten, kto przechodzi z naszego świata w Wyższy świat. Judej („jeudy“ od słowa „jehud“) – człowiek, który dąży do zjednoczenia. Izrael (Izra-El) – jest tym, który kieruje się bezpośrednio do Stwórcy.

Dlatego nie ma się tutaj narodowości na myśli. Żydzi nie mają narodowości. Jest to szczególny, jedyny na świecie naród, który genetycznie nie pochodzi od jednych rodziców, jak reszta narodów.

Żydzi – to przedstawiciele różnych starożytnych narodowości, zamieszkujący Mezopotamię i Starożytny Babilon trzy i pół tysiąca lat temu. Abraham zebrał z nich swoją grupę, którą zaczął nauczać

Kabały. W ten sposób powstał naród, który on nazwał „Izrael”, co w tłumaczeniu oznacza „prosto do Stwórcy” – czyli grupa, zajmująca się poznaniem Stwórcy.

Pytanie: Czyli, może mieć Pan pretensje tylko do tej grupy, która nie chce powrócić do swojego pierwotnego stanu, który nazywa się „grupa idąca za Abrahamem”?

Odpowiedź: Oczywiście. Ja nie wychwalam tej grupy, a wręcz przeciwnie, chciałbym porządnie nią potrząsnąć, żeby się opamiętali i zrozumieli, że przed nimi stoi ogromne zadanie, i żeby nie byli tak zadowoleni z siebie, mówiąc, że niby „my już wypełniliśmy przykazania i program stworzenia, który został na nas nałożony“.

Oni muszą pokazać całej ludzkości, przykład prawdziwego połączenia i stać się „światłem dla innych”. Wtedy narody świata przestaną odnosić się do nich z pogardą, z nienawiścią. Zrozumieją, że ta grupa ludzi, zwana „narodem żydowskim”, wypełnia swoją funkcję i w ten sposób przybliża cały świat do najlepszego stanu.

Komentarz: W zasadzie, wszystkich denerwuje i nakręca jedna fraza – „wybrany przez Boga naród”.

Odpowiedź: Ale wybrany przez Boga naród oznacza, że musimy wypełnić pewne zadanie! I nic więcej.

Ale dzisiaj każdy: Francuz, Hiszpan, Niemiec, Rosjanin, Tatar, Anglik itd. jeśli zechce zostać Żydem, to proszę, może się nim stać. Aby to zrobić, musi tylko rozważyć, czy dąży do Stwórcy. To wszystko. Tak, więc spróbuj pomyśleć: czy potrzebujesz tego.

Dążyć do Stwórcy – oznacza być podobnym do Niego, to jest za każdym razem uzyskiwać coraz większą właściwość obdarzania i miłości do bliźniego.

Z programu TV „Nowości z Michaelem Laitmanem”, 02.10.2017


Targi Książki we Frankfurcie

Drogie Światowe Kli!

Potrzebujemy waszych myśli, aby odnieść sukces w dystrybucji na międzynarodowych targach książki, które odbędą się we Frankfurcie w dniach 12-16 października. Ponad 10 naszych przyjaciół z całej Europy przyjeżdża do Frankfurtu, aby wziąć udział w tym wydarzeniu. W 2010 r. podpisaliśmy 10 umów, a w 2011 r. – ponad 20 w różnych krajach.

Już w tym roku opublikowano: we Włoszech – 3 książki, w Hiszpanii – 2, w Norwegii – 1, w Brazylii – 1, we Francji – 1, w Niemczech – 2, w Macedonii – 1, w Chinach – 1, w Szwecji – 2, w Korei Południowej – 1, w Słowenii – 1, w Turcji – 5 książek.

Niektóre z tych książek przedstawione są poniżej:


Warsztat w kręgu i praktyczna Kabała, cz.3

каббалист Михаэль Лайтман Zebranie przyjaciół

Pytanie: Sportowy trening prowadzony jest pod przewodnictwem trenera na boisku piłki nożnej lub w hali sportowej. Nauka polega na czytaniu podręczników, słuchaniu lekcji, zapisywaniu. Na czym polega „warsztat“ w Kabale – na rozmowie ludzi?

Odpowiedź: Warsztat opiera się na rozmowie między ludźmi, ale jest ona przeprowadzana na podstawie szczególnych tekstów, napisanych przez kabalistów. Za każdym razem dobierane są fragmenty według określonego tematu, na których podstawie buduje się warsztat.

Warsztat – to nie zwykłe omówienie, ponieważ nie jest tak ważne, co ludzie mówią. Prowadzący może nawet poprosić ich, aby rozmawiali wszyscy razem, jednocześnie. Znaczenie ma nie to, co oni powiedzą, a co dzieje się z ich sercem: na ile ono chce włączyć się w grupę, aby oddawać jej, połączyć innych i odkryć Stwórcę. Oznacza to, że nie ważne są słowa, a wewnętrzne dążenie człowieka w stosunku do dziesiątki.

Istnieje szczególny rodzaj warsztatu, który nazywa się „zebranie przyjaciół”. W nim uczestniczy już nie dziesięć, a duża liczba ludzi, jakby wiele dziesiątek jednoczy się razem. Powiedzmy, na świecie jest osiem miliardów ludzi, to znaczy osiemset milionów dziesiątek. Jest to również swego rodzaju „warsztat”, ale bardziej podobny do zebrania.

Zebranie przyjaciół” – jest to bardziej ogólne działanie, które podlega tym samym prawom jak i warsztat. Na spotkaniu przyjaciół nie wchodzimy w wyjaśnienia, a mówimy o pozytywnych rzeczach: o naszym postępie, o wielkości przyjaciół, nauczyciela, Stwórcy, wielkości naszego celu, o naszym wzniesieniu. Spotkanie przyjaciół zawsze odbywa się w „prawej linii”, to jest bez jakiejkolwiek krytyki, w celu podniesienia ducha w grupie.

Zazwyczaj spotkanie przyjaciół przeprowadza się w dużej grupie, gdzie jest dużo ludzi i wszystkie dziesiątki jednoczą się w jedną całość, w jeden krąg: siedzą razem i czują się jak jedna dziesiątka.

Pytanie: Jaki jest cel takiego zebrania?

Odpowiedź: Zgodnie z nauką Kabały, nie ma nic większego niż HaWaJaH, to znaczy niż dziesięć właściwości. I dlatego dowolna ilość ludzi w stosunku do ogólnej struktury zawsze będzie jak „dziesiątka”.

Pytanie: Jaki jest najważniejszy warunek pomyślnego zebrania?

Odpowiedź: Zebranie będzie pomyślne, jeśli wszyscy będziemy pragnęli być połączeni. Ale my nie omawiamy na takich zebraniach swoich wad czy jakiegoś tematu, który może nas rozdzielić lub skłócić. Wszystko ma na celu powiększenie wielkości Stwórcy, grupy.

Jeśli wychodzimy z takiego zebrania napełnieni poczuciem wielkości grupy, nauki Kabały, nauczyciela, Stwórcy i czujemy się najszczęśliwsi, to znaczy, że było ono pomyślne. I to nie jest „psychologiczna terapia” – my naprawdę mówimy prawdę.

My po prostu pomagamy sobie nawzajem podnieść się za pomocą tej platformy, za którą służy nam grupa, jak gdyby windą do poziomu grupy. Nie ma znaczenia, na jakim poziomie znajduje się człowiek – grupa go podnosi.

Zebranie przyjaciół – to winda, do której wchodząc można podnieść się na „2-gie piętro”, „3-cie piętro”, a nawet na dach.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z rozmowy o nowym życiu, 20.07.2017


Dlaczego powraca nazizm? Cz.3

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Każda nowa formacja historyczna ustanawiała coraz większy porządek w społeczeństwie, zapewniając człowiekowi coraz bardziej przejrzyste ramy zachowań społecznych, co dawało mu poczucie większej stabilności i bezpieczeństwa.

Ale kiedy doszło do kapitalizmu i liberalizmu zabezpieczającego wolność i prawa jednostki, stopniowo zaczęły rozpadać się zbudowane przez nas ramy, jednak nic nie zostało w zamian stworzone. W końcu odkryliśmy, że w ogóle nie mamy ram i edukacji człowieka?

Odpowiedź: Wszystko to znika, dlatego byśmy znaleźli właściwą drogę do zjednoczenia. To nie może przyjść do nas drogą przymusu.

Pytanie: Dlaczego zamiast iść do przodu, wracamy do złego wariantu, który pokazał już wszystkim, do jakich cierpień prowadzi?

Odpowiedź: Nikt nie rozumie, co to jest zła droga, przecież ona jakby prowadzi do zjednoczenia, jednoczy i wzmacnia ludzi, organizuje ich, ustala jakiś porządek, ustanawia stabilną władzę, normalizuje relacje między rodzicami i dziećmi, ustawia wszystkich na swoich miejscach.

Jest to bardzo zgodne z niemieckim duchem i nie należy zapominać, że większość białej populacji Ameryki to imigranci z Niemiec. Kiedyś było nawet rozważane, jaki język wybrać, jako podstawowy w USA: niemiecki, czy angielski.

Pytanie: Hitler uzasadniał swoją ideologię tym, że w naturze istnieje hierarchia, gdzie silny panuje nad słabym a słabe osoby są skazane na zagładę. Dlatego uważał, że również człowiek powinien żyć według tych samych zasad. Jak można takie twierdzenia obalić?

Odpowiedź: Jeśli sądzić według ludzkiego egoizmu, nie można temu zaprzeczyć, przecież historia pokazuje, że różne rasy rozwijały się nierównomiernie: niektóre wcześniej, inne później. Na tym właśnie opierają swoją filozofię faszyści.

Bezskuteczne jest spierać się z nimi, należy po prostu iść zupełnie inną drogą, inną metodą. Faszyzm funkcjonuje, żeby połączyć ludzi, ale tylko na podstawie egoizmu, zabijając wszystkich, którzy przeszkadzają w zjednoczeniu.

Należy zrozumieć, że siły natury naciskają na ludzkość i zobowiązują nas do zjednoczenia. I jeśli kierujemy się naszym egoizmem, to z pewnością zbudujemy nazistowski reżim.

Dlatego Baal HaSulam pisze, że faszyzm nie tylko jest przywilejem Niemiec, a może zostać ustalony w każdym innym miejscu, ponieważ jest to tendencja naturalnego rozwoju egoizmu. Niemcy zrobili to, jako pierwsi tylko, dlatego że w tym czasie byli najbardziej rozwinięci.

Pytanie: Co porusza takimi ludźmi?

Odpowiedź: Motywuje ich chęć ustanowienia swojej rasy, jej kształtu, jako najlepszego dla wszystkich. Jest to naturalne dążenie egoizmu: „Niemcy ponad wszystko” lub „Ameryka ponad wszystko” itd.

Pytanie: Jaki jest dokładnie błąd faszystów?

Odpowiedź: Błąd jest taki, że egoistyczne zjednoczenie nie może trwać długo. Faszyści osiągają pewien szczyt, a potem zostają obaleni, dlatego że ogólny cel świata – to być połączonymi za pomocą dobrych sił, a nie złych.

Przecież faszyści osiągają jedność, dlatego żeby zniszczyć innych. Tylko oni chcą być panami, a wszyscy inni albo ich niewolnikami, albo w ogóle żeby zniknęli z powierzchni ziemi. Ale zgodnie z prawem rozwoju społeczeństwa ludzkiego, wszyscy powinni osiągnąć jedność na równych prawach, we wzajemnej miłości między wszystkimi. A takie możliwości są dostępne tylko w nauce Kabały za pomocą wyższej siły.

Takiego połączenia nie można osiągnąć za pomocą naszego egoizmu, przecież jednoczymy się ponad nim. I ludzkość teraz stoi na tym rozdrożu: albo musi iść drogą faszyzmu, albo drogą Kabały – jedno z dwóch. I dlatego faszyści instynktownie najbardziej nienawidzą Żydów, przecież ci dysponują przeciwstawną metodą połączenia.

Z rozmowy o nowym życiu, 22.08.2017


Lekcje Kabały, cz.1

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego w nauce Kabały przywiązuje się tak wielką wagę do lekcji?

Odpowiedź: Studia w Kabale nie mają na celu zdobycia wiedzy, jak w przypadku innych nauk i specjalności. Kabała proponuje zupełnie inne podejście do studiowania: celem jest nie wyuczanie się materiału, a zmiana natury człowieka.

Najważniejsze – doprowadzić człowieka do takich zmian, które pozwolą mu odkryć wyższą siłę i zobaczyć wyższy świat. Za pomocą prawidłowego studiowania w kabalistycznej grupie on jeszcze w tym życiu odkryje siłę, która podniesie go na nowy poziom świadomości, percepcji, odkrycia i która jest wyżej niż ten świat.

Dlatego w Kabale nie istnieje akademickie podejście do studiowania, gdzie po prostu uczy się tekstów. Nawet gdybyśmy chcieli nauczyć się ich tylko teoretycznie, to tak czy tak nie moglibyśmy tego zrobić.

Przecież kabalistyczne teksty opisują zjawiska i działania zachodzące na zupełnie innym poziomie, niedostępnym dla zrozumienia przeciętnego człowieka. Jest to coś niejasnego dla nas, niezrozumiałego, nieodkrytego, niewystępującego przed naszymi oczami na tym świecie.

Rzecz jest w zarządzającym nami systemie, w sieci duchowych sił, to jest w dwóch przeciwstawnych siłach: otrzymywania i obdarzania, poruszających nami. I musimy nauczyć się, jak ta sieć działa, jak wpływa na nas i jak musimy reagować na ten wpływ.

Jeśli ze swojego obecnego stanu w tym świecie dokładamy starań, po to, aby w szczególny sposób reagować na to oddziaływanie, to wyższy system zaczyna nas stopniowo zmieniać i zobowiązuje nas, stać się podobnymi do niego.

To jest pożądany rezultat studiów. Studia Kabały rozszerzają naszą świadomość do takiego stopnia, iż widzimy nie tylko świat materialny, ale również sieć sił działających na całą rzeczywistość, na ten świat, na ludzi i w ogóle na wszystko. Zaczynamy rozróżniać te siły, usprawiedliwiać je, wiązać się z nimi. Możemy na nie wpływać i w taki sposób zmieniać swój los.

W końcu naprawiamy się do tego stopnia, że odkrywamy w pełni cały wszechświat, całą sieć sił, zwaną wyższym, przyszłym, ukrytym światem lub Stwórcą. Do takich rezultatów powinny doprowadzić studia nauki Kabały, jak jest powiedziane: „Swój świat zobaczysz za życia”.

„Stwórcą” nazywa się całą ukrytą sieć sił, które nami zarządzają. Dlatego według definicji – Kabała jest to metoda odkrycia człowiekowi Stwórcy w tym świecie. W tym czasie, dopóki człowiek żyje jeszcze w tym świecie w biologicznym ciele, on powinien odkryć wyższą siłę, wyższy system zarządzania w całej pełni.

Z rozmowy o nowym życiu, 20.07.2017


Kto zarządza światem?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie z Facebooka: Jak odnosi się Pan do Ameryki? Wielu mówi, że Ameryka zasługiwała na kataklizmy, dobrze jej tak, i im szybciej ją zmyje, tym lepiej stanie się dla wszystkich.

Odpowiedź: Ja się do nikogo nie odnoszę, dlatego że wszystko na świecie pochodzi od jednej siły – od Stwórcy. On wszystkim zarządza: podnosi i opuszcza różne kraje, narody, części świata; wysyła huragany i trzęsienia ziemi; rozsadza elektrownie jądrowe itd.

Tak działa wyższe sterowanie, chcąc solidnie wstrząsnąć nami i doprowadzić do porządku, abyśmy się trochę ocknęli i przestali ciągle pływać w naszych „głupotach”.

Dlatego nikt tu nie jest winien: ani Ameryka, ani Rosja, nikt. Wszystkim steruje Stwórca. Tak jest powiedziane w kabalistycznych źródłach, że serca władców świata znajdują się w rękach Stwórcy. Dlatego nie mam do tego żadnego specjalnego odniesienia – ani negatywnego, ani pozytywnego – ani do żadnego kraju, ani do żadnego systemu, ani do żadnego rządu.

Uważam, że my wszyscy razem, jak małe dzieci, powinniśmy usiąść i zacząć uczyć się systemu wyższego zarządzania, i wtedy zrozumiemy, jak bardzo to jest nam potrzebne.

Przede wszystkim zarządzający światem powinni usiąść do ławek i dobrze się uczyć tej nauki, ponieważ kierują działania Stwórcy na wszystkich innych. Mam wielką nadzieję, że oni posłuchają tej rady, i wtedy, zgodnie z wiedzą wyższego sterowania, świat będzie mógł się uspokoić.

Z programu TV „Nowości z Michaelem Laitmanem”, 10.02.2017